Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

04.04.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy wyposażenia toalet do budynku F.

PDF04.04.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy wyposażenia toalet do budynku F. (409,93KB)
 

Wrocław 2018-03-30

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy wyposażenia toalet do budynku F wg poniższej specyfikacji

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Pojemnik na papier toaletowy Merida Stella Duo z uchwytem na resztkę rolki papieru stal matowa- 9 szt.
 2. Dozownik mydła w pianie Merida Stella Maxi na wkłady z mydłem Bali stal matowa- 15 szt.
 3. Kosz do toalet damskich Merida Stella pojemność 4.5l stal matowa – 5 szt.
 4. Kosz mały pedałowy pojemność 12l stal matowa – 6szt.
 5. Uchwyt na papier toaletowy (do hotelu) otwarty, stal matowa - 6szt.

   

 1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 kwietnia 2018r.

   

 2. Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. oferta powinna zawierać:
 • oznaczenie oferenta
 • cenę realizacji całego zamówienia wraz z dowozem
 • proponowany termin wykonania zamówienia, nie dłuższy jednak niż termin oznaczony w pkt.2
 1. oferta powinna być:
 • opatrzona pieczątką firmową
 • posiadać datę sporządzenia
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr. telefonu, nr, NIP
 • podpisana czytelnie przez oferenta

   

 1. Termin składania ofert: do dnia 10 kwietnia 2018r.
 2. Miejsce składania ofert:
 1. oferty w formie elektronicznej na adres: anna.smolen@amuz.wroc.pl
 2. oferty w formie papierowej: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, z dopiskiem: postępowanie na wyłonienie Dostawcy wyposażenia toalet do budynku F
 1.  Towar dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być fabrycznie nowy.
 2.  Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcy gwarancji.
 3. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia..
 4. Płatność dokonana zostanie przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).