Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 14/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2012 z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej...

PDFZarządzenie Nr 14/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (273,99KB)
 

 

Zarządzenie Nr 14 /2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2183) oraz § 30 ust.1 i  § 31 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się § 1 ust. 1 pkt. 6 Zarządzenia Nr 65/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

" 6) pokoi gościnnych w Budynku F :

      - pracownicy Akademii (za dobę) -   40,00 zł netto plus VAT,

      - inne osoby                  (za dobę) - 100,00 zł netto plus VAT."

 

§ 2

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wrocław, 13 kwietnia 2018 r.