Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Tryb działania

Akademia prowadzi działalność dydaktyczną, artystyczną i naukową. W zakresie poszczególnych dyscyplin prowadzi także prace rozwojowe i inne badania nad sztuką, wspomagające i inspirujące naukę oraz dziedziny artystyczne.

Akademia realizuje cele i zadania określone w Ustawie i w Statucie zgodnie z zasadą wolności twórczości artystycznej, wolności badań naukowych i wolności nauczania.

Głównymi kierunkami kształcenia i działalności artystycznej oraz naukowej Akademii są:

- wykonawstwo muzyczne,

- kompozycja,

- teoria muzyki,

- edukacja muzyczna,

- muzykoterapia.

Akademia prowadzi studia wyższe pierwszego stopnia - licencjackie, drugiego stopnia - magisterskie i trzeciego stopnia - doktoranckie, stacjonarne i niestacjonarne.

W Akademii mogą być prowadzone ponadto studia podyplomowe, międzywydziałowe, pozawydziałowe, międzykierunkowe i międzyuczelniane.

Akademia nadaje absolwentom tytuły licencjata, magistra sztuki, stopień doktora sztuki oraz przyznaje świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Akademia nadaje stopień doktora sztuki, doktora habilitowanego sztuki oraz występuje z wnioskami o nadanie tytułu profesora sztuki.