Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.04.2018 - Postępowanie dotyczące druku książki Źródła do twórczości Karola Lipińskiego, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy.

PDF18.04.2018 - Postępowanie dotyczące druku książki Źródła do twórczości Karola Lipińskiego, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy. (1,07MB)
 

Wrocław, 17 kwietnia 2018 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku książki Źródła do twórczości Karola Lipińskiego, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy.

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:
 • format: 163 mm x 235 mm (pionowy)
 • liczba stron: 192 + 12 wkładka kredowa z ilustracjami po s. 72
 • papier i druk:

  192 strony offset 90 g, druk 1+1 w skali szarości

  12 stron wkładka z ilustracjami po s. 72, kreda 135 g, druk w pełnym kolorze 4+4

 • okładka: druk 4+0, folia błyszcząca
 • oprawa twarda, szyto-klejona, grzbiet zaokrąglony, biała wyklejka niezadrukowana
 • nakład: dwa warianty:
  • a) 100 egzemplarzy
  • b) 150 egzemplarzy

 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk środka publikacji oraz okładki do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy, dla nakładu 100 egzemplarzy,
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy, dla nakładu 150 egzemplarzy,
 • stawkę podatku VAT,
 • informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy).
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 23.04.2018 godz. 13.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 10. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Termin przekazania plików do druku: 30.04.2018.
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego: do dnia 14.05.2018 (termin jest nieprzekraczalny).
 5. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji w okresie 21 dni od daty przyjęcia nakładu. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).