Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.05.2018 - Dostawa filtrów prywatyzujących

PDF09.05.2018 - Dostawa filtrów prywatyzujących (485,82KB)
 

            Wrocław 8 maja 2018r.

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę filtrów prywatyzujących według następującej specyfikacji:

L.p.      Wielkość                     Format                        Liczba sztuk

 1.        17”                            5:4                              3 
 2.        19”                            5:4                              4
 3.        19”                            16:9                            2
 4.        21,5”                         16:9                            6
 5.        23,6”                         16:9                            5
 6.        24”                            16:9                            1

   

  Filtry muszą spełniać następujące wymagania:

1) Brak jakiekolwiek widoczności z boku (w zakresie 60°),

2) Łatwy montaż i demontaż,

3) Antyrefleksyjność redukująca odbicia światła na ekranie,

4) Wysoka wyrazistość i czystość obrazu

5) Ochrona przed kurzem i zarysowaniami

6) Okres gwarancji: minimum 24 miesiące

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Termin przesłania ofert upływa w dniu 14 maja 2018r o godzinie 11:00.
 3. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl
 4. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 6. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 7. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl

   

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).