Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 17/2018 z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 17/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego Wrocławiu. (417,42KB)
PDFZarządzenie Nr 17/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (292,17KB)
 

Zarządzenie Nr 17/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.), § 3 ust. 3 Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/2016 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Szczegółową organizację roku akademickiego 2018/2019, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, terminy sesji egzaminacyjnych oraz terminy przerw w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się P.T. Dziekanom Wydziałów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

§ 3

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem wydania.