Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 18/2018 z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

PDFZarządzenie Nr 18/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2018r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019. (339,18KB)
 

Zarządzenie Nr 18/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 9 maja 2018 r.

 

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z poźn. zm.) oraz § 49 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 w następującym składzie:

1) Przewodniczący -  JM Rektor – prof. Grzegorz Kurzyński

2) Członkowie:

  1. Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki – prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa,
  2. Prorektor ds. Artystycznych i Naukowych – prof. dr hab. Piotr Zaleski,
  3. Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii – prof. dr hab. Mieczysław Gawroński,
  4. Dziekan Wydziału Instrumentalnego – dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw.
  5. Dziekan Wydziału Wokalnego – prof. dr hab. Piotr Łykowski,
  6. Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej – prof. dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak,
  7. Przedstawiciel Samorządu Doktorantów – mgr Marcin Ostrowski, 
  8. Przedstawiciel Samorządu Studenckiego – Tomasz Zwoliński,

3) Sekretarz Komisji - Kierownik Działu Nauczania i Spraw Studenckich – mgr Magdalena Wereszczak.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 9 maja 2018 r.