Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 10 maja 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach ...

PDFZarządzenie Nr 19/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia10 maja 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (307,07KB)
 

Zarządzenie Nr 19/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 10 maja 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 65/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 66 ust 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2183) oraz § 30 ust.1 i  § 31 ust.1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się § 1 ust. 1 pkt. 6 Zarządzenia Nr 65/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:

" 6) pokoi gościnnych w Budynku F :

- pracownicy Akademii:

  1. pokój 1-osobowy lub 2-osobowy dla 1 osoby/za dobę - 40,00 zł netto plus VAT,
  2. 1 miejsce w pokoju 2-osobowym/za dobę - 30,00 zł netto plus VAT,

            - inne osoby:

  1. pokój 1-osobowy lub 2-osobowy dla 1 osoby /za dobę) - 100,00 zł netto plus VAT,
  2. 1 miejsce w pokoju 2-osobowym/za dobę - 75,00 zł netto plus VAT."

§ 2

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wrocław, 10 maja 2018 r.