Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2017 r.

Majątek trwały AMKL na dzień 31.12.2017 r.  
     
Nazwa grupy składnika majątku trwałego Wartość brutto Wartość netto
     
I. Wartości niematerialne i prawne 743 445,53 5 354,26
w tym:    
inne wartości niematerialne i prawne 743 445,53 5 354,26
     
II. Rzeczowe aktywa trwałe 85 472 845,71 68 222 281,98
     
1. środki trwałe 85 068 898,22 67 818 334,49
w tym:    
a) grunty 7 031 919,78 7 031 919,78
b) budynki oraz budowle 65 523 094,96 56 050 511,64
c) urządzenia techniczne 5 633 461,14 609 300,46
d) środki transportu 103 090,00 0,00
e) inne środki trwałe  6 777 332,34 4 126 602,61
     
2. środki trwałe w budowie 403 947,49 403 947,49
     
Razem 86 216 291,24 68 227 636,24