Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 16/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017”.

PDFUchwała nr 16/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmienionego „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017”. (211,02KB)

PDFZałącznik do Uchwały nr 16/2018 (2,35MB)

 

Uchwała nr 16/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zmienionego „Planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017”.

Działając na podstawie art. 100 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmieniony „Plan rzeczowo-finansowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2017” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wrocław, 30 maja 2018 r.