Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 17/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017

PDFUchwała nr 17/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017 (291,52KB)
 

Uchwała nr 17/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017

Działając na podstawie art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art.  53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. oraz § 25 ust. 2 pkt 5 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego oraz Opinią Senackiej Komisji ds. Budżetowo-Finansowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zbadane przez biegłego rewidenta „Sprawozdanie finansowe Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2017”, zamykające się suma bilansową 75 303 721,62 zł, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zysk bilansowy netto w wysokości 37 395,85 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu zasadniczego.

§ 3

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wrocław, 30 maja 2018 r.