Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 18/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2018

PDFUchwała nr 18/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2018 (208,55KB)
PDFZałącznik do Uchwały nr 18/2018 (2,33MB)
 

Uchwała nr 18/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 30 maja 2018 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2018

Działając na podstawie art. 100 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017, poz. 2183 z późn. zm.) oraz § 25 ust. 2 pkt 4 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:
 

§ 1

Zatwierdza się „Plan rzeczowo-finansowy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2018” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wrocław, 30 maja 2018 r.