Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2010/2011

Załączniki do poszczególnych dokumentów dostępne są po złożeniu Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

PDFZarządzenie nr 1/47/2010/2011 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.pdf (572,30KB)
PDFZarządzenie nr 2/48/2010/2011 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2010/2011.pdf (273,40KB)
PDFZarządzenie nr 3/49/2010/2011 z dnia 1 października 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania osób, z którymi uczelnia zawiera umowy o dzieło dydatktyczne.pdf (208,03KB)
PDFZarządzenie nr 4/50/2010/2011 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (221,86KB)
PDFZarządzenie nr 5/51/2010/2011 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (403,45KB)
PDFZarządzenie nr 6/52/2010/2011 z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (472,27KB)
PDFZarządzenie nr 7/53/2010/2011 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (258,97KB)
PDFZarządzenie nr 8/54/2010/2011 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku 2010.pdf (215,84KB)
PDFZarządzenie nr 9/55/2010/2011 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie ustalanie wysokości dodakowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich powoływanych do komisji rekrutacyjnych w charakterze członków komisji i biorących udział w pracach związanych z.pdf (427,61KB)
PDFZarządzenie nr 10/56/2010/2011 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie dnia wolnego od pracy za świąteczną sobotę dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.pdf (215,32KB)
PDFZarządzenie nr 11/57/2010/2011 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym formacji OC w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.pdf (249,48KB)
PDFZarządzenie nr 12/58/2010/2011 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów.pdf (396,13KB)
PDFZarządzenie nr 13/59/2010/2011 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.pdf (462,22KB)
PDFZarządzenie nr 14/60/2010/2011 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie procedur kontroli zarządczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (882,87KB)
PDFZarządzenie nr 14/60/2010/2011 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie procedur kontroli zarządczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu c.d..pdf (910,49KB)
PDFZarządzenie nr 15/61/2010/2011 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany.pdf (222,19KB)
PDFZarządzenie nr 16/62/2010/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie oryginału wraz z odpisem lub duplikatu dyplomu doktora sztuki i dyplomu doktora habilitowanego sztuki.pdf (207,07KB)
PDFZarządzenie nr 17/63/2010/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z tokiem studiów na rok akademicki 2011/2012.pdf (268,48KB)
PDFZarządzenie nr 18/64/2010/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustalenia odpłatności za studia w roku akademickim 2011/2012.pdf (414,99KB)
PDFZarządzenie nr 19/65/2010/2011 z dnia 29 marca 2011 r..pdf (235,94KB)
PDFZarządzenie nr 20/66/2010/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny..pdf (750,21KB)
PDFZarządzenie nr 21/67/2010/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdań budżetowych Rb - WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (532,95KB)
PDFZarządzenie nr 22/68/2010/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.pdf (224,64KB)
PDFZarządzenie nr 23/69/2010/2011 z dnia 2 maja 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 24/26/2008/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie powołania Komitetu sterującego ds. budowy campusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (216,70KB)
PDFZarządzenie nr 24/70/2010/2011 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15A/42A/2009/2010 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektu:.pdf (267,61KB)
PDFZarządzenie nr 25/71/2010/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2011/2012.pdf (193,56KB)
PDFZarządzenie nr 26/72/2010/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/43/2009/2010 w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej w Akademii Muzycznej im. Katola Lipińskiego we Wrocław.pdf (288,75KB)
PDFZarządzenie nr 27/73/2010/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenie sposobu i i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzczynej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (763,34KB)
PDFZarządzenie nr 27/73/2010/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenie sposobu i i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzczynej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu c.d..pdf (734,42KB)
PDFZarządzenie nr 27/73/2010/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenie sposobu i i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzczynej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu c.d..pdf (187,94KB)
PDFZarządzenie nr 28/74/2010/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/22/2008/2009 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników n.pdf (236,05KB)
PDFZarządzenie nr 29/75/2010/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli.pdf (255,40KB)
PDFZarządzenie nr 30/76/2010/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej dla likwidacji obiektów przy ul. Zelwerowicza 7-11 stanowiących nieruchomość Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (222,74KB)
PDFZarządzenie nr 31/77/2010/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania elektronicznej karty pracowniczej.pdf (514,28KB)
PDFZarządzenie nr 32/78/2010/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu bezpłatnych urlopów dla celów naukowych i artystycznych.pdf (367,27KB)
PDFZarządzenie nr 32/78/2010/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu bezpłatnych urlopów dla celów naukowych i artystycznych c.d..pdf (292,22KB)
PDFZarządzenie nr 33/79/2010/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla cudzoziemców starających się o przyjęcie na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (372,63KB)
PDFZarządzenie nr 33/79/2010/2011 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego dla cudzoziemców starających się o przyjęcie na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu c.d..pdf (268,46KB)
PDFZarządzenie nr 34/80/2010/2011 z dnia 22 września 2011 r.w sprawie uchwalenia Zarządzenia Nr 25/27/2008/2009 z dnia 21 września 2009 r. w sprawie trybu i zasad wnoszenia opłat za studia niestacjonarne i podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipiń.pdf (300,98KB)
PDFZarządzenie nr 35/81/2010/2011 z dnia 25 września 2011 r.w sprawie stawek wynagradzania za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli akademickich na rok akademicki 2011/2012.pdf (373,60KB)
PDFZarządzenie nr 36/82/2010/2011 z dnia 25 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat związanych z tokiem studiów na rok akademicki 2011/2012.pdf (397,61KB)
PDFZarządzenie nr 37/83/2010/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2011.pdf (320,36KB)
PDFZarządzenie nr 38/84/2010/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności za studia w roku akademickim 2011/2012.pdf (357,38KB)
PDFZarządzenie nr 38/84/2010/2011 z dnia 27 września 2011r. w sprawie wysokości opłat dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności za studia w roku akademickim 2011/2012 c.d..pdf (332,20KB)
PDFZarządzenie Nr 39/85/2010/2011 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki Pracownika Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (2,96MB)