Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego...

PDFZarządzenie Nr 3/2018 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (276,99KB)
 

Zarządzenie Nr 3/2018

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.
 

       Na podstawie § 35 i 36 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, § 36 Zarządzenia 27/73/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu  z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia sposobu i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz upoważnienia z dnia 26 stycznia 2016 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

 

W Zarządzeniu Nr 1/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej składników majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zmienia się §2 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 2

Ustala się następujący skład osobowy Komisji:

  1. Adriana Wróblewska - Przewodnicząca,
  2. Ewa Świątek - z-ca Przewodniczącej,
  3. Katarzyna Schmidt - członek,
  4. Łucja Hartleb - członek.".

    § 2

     

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.