Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 2/2018 z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji dokonujących oceny przydatności ...

PDFZarządzenie Nr 2/2018 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (459,64KB)
 

Zarządzenie Nr 2/2018

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 12 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie  powołania  stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii  Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

Na podstawie § 35 i 36 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, § 36 Zarządzenia Nr 27/73/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia sposobu i trybu zbywania i likwidacji składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz upoważnienia z dnia 26 stycznia 2016r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 2/2012 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie  powołania  stałych komisji dokonujących oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zmienia się §1 w ten sposób, że otrzymuje następujące brzmienie:

"§1

Powołuję komisję do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do dalszego użytkowania w następującym składzie:

 

  1. Komisja opiniująca przydatność instrumentów muzycznych w składzie:

1) prof. Mieczysław Stachura,

2) dr hab. Zbigniew Faryniarz, prof. nadzw.,

3) dr hab. Paweł Zawadzki, prof. nadzw.,

4) dr hab. Irena Olkiewicz,

5) Dariusz Dymarski,

6) mgr Adam Grzeluszka,

7) Adam Nowicki,

8) mgr Marian Szczebak,

9) mgr Anna Kata,

10) mgr Dariusz Bator,

11) dr Adam Wolny,

12) dr hab. Ryszard Żołędziewski,

13) mgr Jan Krzeszowiec,

14) prof. dr hab. Waldemar Korpak,

15) prof. dr hab. Igor Cecocho.

 

  1. Komisja opiniująca przydatność sprzętu IT w składzie:

1) mgr Jerzy Gałek,

2) mgr inż. Jacek Gregorkiewicz,

3) mgr Krzysztof Kośmider,

4) mgr inż. Rajmund Durał,

5) dr inż. Ryszard Tomczyk,

6) lic. Piotr Kojro.

 

  1. Komisja opiniująca przydatność wyposażenia oraz urządzeń innych niż wskazane w pkt. 1 i 2:

1) Wojciech Dolik,

2) mgr Magdalena Gomuła,

3) lic. Marek Gumienny,

4) Alicja Pigas,

5) mgr Alicja Skiba,

6) Eligiusz Waszkiewicz.".

 

§ 2         

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.