Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

13.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania obejmującego zakup i dostawę sprzętu audiowizualnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDF13.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania obejmującego zakup i dostawę sprzętu audiowizualnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (243,95KB)

PDF18.06.2018 - STM pytanie (183,41KB)
 

Wrocław 2018-06-13

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na wyłonienie wykonawcy zadania obejmującego zakup i dostawę sprzętu audiowizualnego Akademii  Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg zadań:

 

Zadanie 1

Dostawa sprzętu wraz z montażem i uruchomieniem do Sal Studia Języków Obcych (budynek F - s. 201F, s. 204F) do prezentacji materiału audio-video podczas zajęć:

 1. Rzutnik multimedialny NEC M403H (4000 ANSI Lm, FullHD) wraz z uchwytem + konstrukcja do montażu pod sufitem
 2. Ekran elektryczny ADEO ELEGANCE Motorized powierzchnia robocza 240x150cm powierzchnia Reference White ze sterownikiem radiowym
 3. Wzmacniacz DENON PMA 720AE (kolor czarny)
 4. Odtwarzacz BD DENON DN-500BD (kolor czarny)
 5. Głośnik MAGNAT Quantum 673 (2 szt.) wraz z uchwytami ściennymi (komplet 2 szt)

Okablowanie do projektora, wzmacniacza, głośników, przyłącza, materiały montażowe oraz montaż i uruchomienie wraz z przyłączem ściennym (VGA, 2xHDMI, 2xAudio, 4xzasilanie, sterowanie ręczne ekranem, przyłącza głośnikowe)

 

Zadanie 2

Dostawa ekranu i kolumn głośnikowych oraz montaż rzutnika wraz z uchwytem przekazanego  przez Zamawiającego, montażem instalacji i sprzętu oraz jego uruchomieniem do Sali Wykładowej Zakładu Muzykoterapii w budynku F (II piętro) do prezentacji materiału audio-video podczas zajęć.

 1. Ekran elektryczny ADEO ELEGANCE Motorized powierzchnia robocza 240x150cm powierzchnia Reference White ze sterownikiem radiowym
 2. Głośnik MAGNAT Quantum 673 (2 szt.) wraz z uchwytem ściennym (komplet 2 szt.)

Okablowanie do projektora, wzmacniacza, głośników, przyłącza, materiały montażowe oraz montaż i uruchomienie wraz z przyłączem ściennym (VGA, 2xHDMI, 2xAudio, 4xzasilanie, sterowanie ręczne ekranem, przyłącza głośnikowe)

 

Zadanie 3

Dostawa monitora 50” wraz z uchwytem i montażem na ścianie, odtwarzacza BD do Pracowni Zakładu Muzykoterapii w budynku F (III piętro) do prezentacji materiału audio-video podczas zajęć

 1. NEC E505 LED 300cd/m2 5000:1 - monitor wielkoformatowy - 50 cali wraz z uchwytem
  i montażem
 2. Wzmacniacz DENON PMA 720AE (kolor czarny)
 3. Odtwarzacz BD  DENON DN-500BD (kolor czarny)

   

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną, dwie, lub na wszystkie części zamówienia.

Oferta powinna zawierać cenę jednostkową dla każdego elementu zamówienia oraz jednoznacznie opisaną propozycję cenową na każdą z części zamówienia oddzielnie.

 

 

 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach.
 2. Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji na całość przedmiotu zamówienia licząc od daty odbioru końcowego
 3. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu wyspecyfikowanego sprzętu i dokonaniu odbioru.
 4. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 5. Termin realizacji zamówienia: od dnia 03.09.2018 r. do dnia 14.09.2018 r.
 6. Termin przesłania oferty upływa w dniu 23.06.2018 r. o godz. 12ºº.
 7. Ofertę należy przesłać drogą mailową na adres ryszard.tomczyk@amuz.wroc.pl

   

  Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).