Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2011/2012

Załączniki do poszczególnych dokumentów dostępne są po złożeniu Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

PDFZarządzenie nr 1/85/2011/2012 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.pdf (668,63KB)
PDFZarządzenie nr 2/86/2011/2012 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia [pdf].pdf (65,10KB)
PDFZarządzenie nr 3/87/2011/2012 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów trzeciego stopnia doktoranckich.pdf (65,18KB)
PDFZarządzenie nr 4/88/2011/2012 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, Mediateką i Centrum Informatycznym.pdf (78,72KB)
PDFZarządzenie nr 5/89/2011/2012 z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (142,96KB)
PDFZarządzenie nr 6/90/2011/2012 z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Strategii Rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (84,34KB)
PDFZarządzenie nr 7/91/2011/2012 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia.pdf (104,76KB)
PDFZarządzenie nr 8/92/2011/2012 z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów trzeciego stopnia.pdf (89,39KB)
PDFZarządzenie nr 9/93/2011/2012 z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (65,65KB)
PDFZarządzenie nr 10/94/2011/2012 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów trwałych i obrotowych.pdf (122,17KB)
PDFZarządzenie nr 11/95/2011/2012 z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.pdf (143,75KB)
PDFZarządzenie nr 12/96/2011/2012 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2011.pdf (67,28KB)
PDFZarządzenie nr 13/97/2011/2012 z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad delegowania i pokrywania kosztów wyjazdów studentów przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (207,77KB)
PDFZarządzenie nr 14/98/2011/2012 z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dokumentów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (143,03KB)
PDFZarządzenie nr 15/99/2011/2012 z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wydanie dyplomu doktora sztuki lub dyplomu doktora habilitowanego sztuki, odpisów tych dyplomów i ich duplikatów.pdf (88,61KB)
PDFZarządzenie nr 16/100/2011/2012 z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich biorących udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2011/2012.pdf (136,39KB)
PDFZarządzenie nr 17/101/2011/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/89/2011/2012 z dnia 7 października 2011 r..pdf (80,21KB)
PDFZarządzenie nr 18/102/2011/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad projektowania, realizacji i oceny planów studiów i programów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego.pdf (440,30KB)
PDFZarządzenie nr 19/103/2011/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/43/2009/2010 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Public.pdf (239,20KB)
PDFZarządzenie nr 21/105/2011/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych i baz danych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (377,67KB)
PDFZarządzenie nr 22/106/2011/2012 z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (wraz z załącznikami) [pdf].pdf (3,16MB)
PDFZarządzenie nr 23/107/2011/2012 z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komitetu ds. Obchodów Jubileuszu 65-lecia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (88,50KB)
PDFZarządzenie nr 24/108/2011/2012 z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji i zarządzania projektem 'Remont i rozbudowa elewacji i dachu wraz z salą teatralną i holem wejściowym Akademii Muzycznej we Wrocławiu'.pdf (1,42MB)
PDFZarządzenie nr 25/109/2011/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (219,00KB)
PDFZarządzenie nr 26/110/2011/2012 z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013.pdf (487,36KB)
PDFZarządzenie nr 27/111/2011/2012 z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (531,90KB)
PDFZarządzenie nr 28/112/2011/2012 z dnia 11 maja 2012 r..pdf (59,72KB)
PDFZarządzenie nr 29/113/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w roku akademickim 2012/2013.pdf (437,57KB)
PDFZarządzenie nr 30/114/2011/2012 z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,07MB)
PDFZarządzenie nr 31/115/2011/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu potwierdzania znajomości języka polskiego przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (229,52KB)
PDFZarządzenie nr 32/116/2011/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.pdf (60,80KB)
PDFZarządzenie nr 33/117/2011/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (99,32KB)
PDFZarządzenie nr 34/118/2011/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/59/2010/2011 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.pdf (200,69KB)
PDFZarządzenie nr 35/119/2011/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, specjalnościach i specjalizacjach studiów stacjonarnych I i II stopnia na rok akademicki 2012/2013 w Akademii Muzyczne.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie nr 37/121/2011/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/87/2011/2012 z dnia 3 października 2011 r..pdf (1,16MB)
PDFZarządzenie nr 38/122/2011/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Instrumentalnych Akademii Muzycznej we Wrocławiu.pdf (509,75KB)
PDFZarządzenie nr 39/123/2011/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru indeksu doktoranta w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz wzoru indeksu uczestnika studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego.pdf (131,23KB)
PDFZarządzenie nr 40/124/2011/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/86/2011/2012 z dnia 3.X.2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.pdf (464,11KB)
PDFZarządzenie nr 41/125/2011/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (155,30KB)
PDFZarządzenie nr 42/1/2011/2012 z dnia 1 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności Rektora, Prorektorów o raz Kanclerza Akademii Muzycznjej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,64MB)
PDFZarządzenie nr 43/2/2011/2012 z dnia 1 września 2012 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na I rok studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, kierunku.pdf (174,50KB)
PDFZarządzenie nr 44/3/2011/2012 z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/119/2011/2012 w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęc na poszczególnych kierunkach, specjalnosciach i specjalizacjach studiów stacjonarnych I i II s.pdf (349,15KB)
PDFZarządzenie nr 45/4/2011/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na rok akademicki 2012/2013.pdf (880,96KB)
PDFZarządzenie nr 46/5/2011/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (247,30KB)
PDFZarządzenie nr 47/6/2011/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania i korzystania z instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (120,88KB)
PDFZarządzenie nr 48/7/2011/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z sal dydaktycznych i pracowni specjalistycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (115,96KB)
PDFZarządzenie nr 49/8/2011/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (115,90KB)
PDFZarządzenie nr 50/9/2011/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2012/2013.pdf (188,48KB)
PDFZarządzenie nr 51/10/2011/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (123,49KB)
PDFZarządzenie nr 52/11/2011/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (115,58KB)
PDFZarządzenie nr 53/12/2011/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw doktorantów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (120,55KB)
PDFZarządzenie Nr 60/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie ustalenia Zasad użytkowania samochodu służbowego, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalania norm zużycia paliw samochodu służbowego Akademii Muzycznej im Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (275,40KB)
PDFZarządzenie nr 62/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (496,61KB)
PDFZarządzenie nr 64/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 46/5/2011/2012 z dnia 20 września 2012 r. i Zarządzenia nr 48/7/2011/2012 z dnia 20 września 2012 r..pdf (135,34KB)
PDFZarządzenie nr 65/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat stosowanych w umowach o odpłatne używanie pomieszczeń i instrumentów muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (274,94KB)
PDFZarządzenie nr 66/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie nr 67/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/43/2009/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (827,36KB)
PDFZarządzenie nr 68/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich biorących udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2012/2013.pdf (1,20MB)
PDFZarządzenie nr 69/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,24MB)
PDFZarządzenie nr 70/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,09MB)
PDFZarządzenie nr 71/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej i określenia zasad przeprowadzenia przetargu ofertowego pisemnego na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (492,46KB)