Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15.06.2018 - Konkurs na stanowisko wykładowcy (gra na kontrabasie jazz) na Wydziale Instrumentalnym

PDF15.06.2018 - Konkurs na stanowisko wykładowcy (gra na kontrabasie jazz) na Wydziale Instrumentalnym (362,02KB)
 

DK-1100-29/18

                                                                       Wrocław, 15 czerwca 2018 r.

 

 

DZIEKAN

Wydziału Instrumentalnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

o  g  ł  a  s  z  a

K O N K U R S

na stanowisko

wykładowcy

w specjalności gra na kontrabasie (jazz)

na Wydziale Instrumentalnym

w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
 • ukończyły studia wyższe na kierunku instrumentalistyka  lub jazz i muzyka estradowa w specjalności gra na kontrabasie,
 • wykazują się  osiągnięciami w działalności artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • posiadają co najmniej 4-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • deklarują, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

   

   

  Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 • zgłoszenie udziału w konkursie,
 • życiorys,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku instrumentalistyka lub jazz i muzyka estradowa w specjalności gra na kontrabasie,
 • informacja o osiągnięciach w pracy artystycznej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • dokumentu potwierdzającego 4-letni staż pracy w szkolnictwie wyższym w charakterze nauczyciela akademickiego,
 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183  z późn. zm.),
 • oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu będzie podstawowym miejscem pracy.

   

   

  Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2018 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II 2, 50-043 Wrocław (pok. nr 003A lub 007A)  lub przesłać na adres kadry@amuz.wroc.pl. Decyduje data wpływu zgłoszenia.

  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy na tematy zawodowe i artystyczne. Kandydat może zostać poproszony o przedstawienie programu artystycznego w dniu 10 lipca 2018 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 lipca 2018 r.

  Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.