Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

27.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy mebli dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

PDF27.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy mebli dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu. (7,83MB)
 

Wrocław, 27.06.2018

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy mebli dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Postępowanie jest podzielone na 3 osobne zadania. Oferty należy składać na każde zadanie osobno lub tylko na wybrane.

 

ZADANIE I

Meble biblioteczne – regały na nuty i szafy

Kolorystyka mebli: olcha

Wszystkie fronty oraz szuflady z zamkami !

Regały na nuty:

Meble wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Ściany tylne mebli  wykonane z płyty meblowej grubości 8 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, wklejane w  rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również  niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. Regały posiadają półki umocowane na stałe.

Meble posiadają stopki regulacyjne z tworzywa sztucznego – regulacja dostępna od wewnątrz poprzez wieniec dolny. Regały zabezpieczone mocowaniem do ściany.

 

 1. Regał na nuty (format III) – 6   sztuk  (ZAŁĄCZNIK NR 1)

             Dł.  90 cm  Wys.  226  cm   Szer. 30  cm

 1. Regał na nuty (format IV) – 4 sztuki (ZAŁĄCZNIK NR 2)

               Dł. 90 cm  Wys. 321,  cm   Szer. 43  cm

  Szafy i szafki:

Meble wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Ściany tylne mebli  wykonane z płyty meblowej grubości 8 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, wklejane w  rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również  niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm.

Wyposażenie to półki płytowe grub. 18mm zabezpieczone przed wypadaniem. Szafy posiadają regulację wysokości położenia półek na całej wysokości korpusu szafy.

Meble posiadają stopki regulacyjne z tworzywa sztucznego – regulacja dostępna od wewnątrz poprzez wieniec dolny.

 1. Szafa na dokumenty archiwalne – 4 sztuki + szafa narożna łącząca szafy (ZAŁĄCZNIK NR 3,4)

                 Dł.  140 cm  Wys.  270 cm  Szer. 74 cm

Trzy szafy umieszczone wzdłuż dłuższej ściany pokoju + jedna wzdłuż krótszej. Szafy powinny być połączone łącznikiem narożnym (szafa narożna), przeznaczonym do przechowania tub z afiszami. Od połowy wysokości łącznika, w górnej jego części powinny być zamontowane 3 półki z możliwością regulacji. W każdej części szafy (góra, dół – podzielone drzwiczkami)  powinny  znaleźć się po 3 półki, dzielące je na 4 części. Półki powinny mieć możliwość regulacji wysokości.

 1. Dostawka do biurka - 1 sztuka  (ZAŁĄCZNIK NR 5)

                      Dł.  100 cm  Wys. 76  cm  Szer. 74 cm

  Szafka przeznaczona do przechowywania materiałów do konserwacji dokumentów oraz materiałów papierniczych. Zawiera półkę na górze przedzieloną w połowie oraz 3 szuflady : 1 dużą na szerokość szafki na dole oraz dwie w środkowej części. Wysokości szuflad i półki wynikają z podziału na 3 części wysokości szafki.

Szuflady wykonane z tworzywa kompozytowego, wyposażone w system cichego domykania.

 

 

 

ZADANIE II

Szafa biurowo-aktowa – zabudowa wnęki (ZAŁĄCZNIK NR 6)

Kolorystyka mebli: do wybrania z palety na etapie wyboru oferty

Wszystkie fronty z zamkami !

Meble wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również  niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. W środku 5 półek, w odstępach wskazanych na szkicu. Drzwiczki dzielone.

Szafa zabezpieczona mocowaniem do ściany.

             Szerokość  380cm  Wysokość  250  cm   Głębokość 50  cm

 

 

ZADANIE III

Szafa ubraniowa na togi  (ZAŁĄCZNIK NR 7)

Kolorystyka mebli: do wybrania z palety na etapie wyboru oferty

Meble wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Ściany tylne mebli  wykonane z płyty meblowej grubości 8 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, wklejane w  rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również  niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. W środku 2 półki i mocne drążki na ubrania, w odstępach wskazanych na szkicu.

Szafa zabezpieczona mocowaniem do ściany i łącznikiem z 2 szafą.

             Szerokość  300cm  Wysokość  250  cm   Głębokość 90  cm

Szafa biurowo-aktowa (ZAŁĄCZNIK NR 8)

Kolorystyka mebli: do wybrania z palety na etapie wyboru oferty

Wszystkie fronty z zamkami !

Meble wykonane z płyty grubości min. 18 mm. Ściany tylne mebli  wykonane z płyty meblowej grubości 8 mm, dwustronnie melaminowanej w kolorze korpusu, wklejane w  rowki wyfrezowane w bokach oraz wieńcu dolnym i górnym. Wszystkie krawędzie elementów płytowych mebla (również  niewidoczne)  zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm. W środku 5 półek, w odstępach wskazanych na szkicu.

Szafa zabezpieczona mocowaniem do ściany i łącznikiem z 2 szafą.

             Szerokość  100cm  Wysokość  250  cm   Głębokość 40  cm

Przesuwne drzwi z zamknięciem łączące obie szafy (ZAŁĄCZNIK NR 9)

System przesuwny musi łączyć (zespolić) obie szafy. Układ wg szkicu

Proszę o złożenie oferty w zadaniu III w 2 wariantach ! :

a) I wariant tylko szafy

b)  II wariant szafy i przesuwne drzwi łączące

 

 

 

 

 1. Dopuszcza się możliwość składania ofert na dowolną ilość zadań.
 2. Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
 3. Wykonawca udzieli minimum 48 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
 4. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia..
 5. Oferta musi zawierać cenę jednostkową za proponowane poszczególne meble oraz łączną ceną brutto za realizację całości zamówienia. Cena musi zawierać również koszty dostawy, wniesienia i montażu.
 6. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 7. Protokół odbioru podpisany przez obie strony, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
 8. Termin realizacji zamówienia: pięć tygodni od daty podpisania Umowy – max. do 31 sierpnia 2018 r.
 9. Termin przesłania oferty upływa w dniu 06 lipca 2018 r. o godz. 14ºº.
 10. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub pocztą elektroniczną: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
 11. Osoba do kontaktu: Alicja Pigas, Tel 713100569
 12. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.).