Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2012/2013

Załączniki do poszczególnych dokumentów dostępne są po złożeniu Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

PDFZarządzenie nr 1/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Akademii Muzycznej im. Kar.pdf
PDFZarządzenie nr 2/2013 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 4/2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie określenia formy i wysokości dofinansowania działalności sportowej w 2013 r. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDFZarządzenie nr 5/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wzorów dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 6/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/26/2008/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie powołania Komitetu sterującego ds. budowy campusu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 7/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 8/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 9/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe na rok akademicki 2013/1014.pdf
PDFZarządzenie nr 10/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. prac niebezpiecznych pożarowych oraz zespołu ds. ewakuacji mienia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 11/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podróży służbowych pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 12/2013 z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia.pdf
PDFZarządzenie nr 13/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia świadczenia okolicznościowego z okazji Świąt Wielkiej Nocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDFZarządzenie nr 14/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf
PDFZarządzenie nr 15/2013 z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/86/2011/2012 z dnia 3 X 2011.pdf
PDFZarządzenie nr 16/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 17/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne trzeciego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2013/2014.pdf
PDFZarządzenie nr 18/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińsiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014.pdf
PDFZarządzenie nr 19/2013 z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą służbową oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej.pdf
PDFZarządzenie nr 20/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne.pdf
PDFZarządzenie nr 21/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z prowadzeniem i zaliczaniem zajęć oraz terminów ich składania w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 22/2013 z dnia 14 maja 2013 r. - Akt stwierdzający utworzenie stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka na Wydziale Instrumentalnym od roku akademickiego 2013/2014.pdf
PDFZarządzenie nr 23/2013 z dnia 14 maja 2013 r. - Akt stwierdzający utworzenie stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: wokalistyka na Wydziale Wokalnym od roku akademickiego 2013/2014.pdf
PDFZarządzenie nr 24/2013 z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia 'Regulaminu premiowania pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi.pdf
PDFZarządzenie nr 25/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 55/14/2011/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie powołania Rady Bibliotecznej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 26/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 27/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudninych na Wydziale Instrumentalnym, którzy nie zostali poddani okresowej ocenie w 2012 r..pdf
PDFZarządzenie nr 28/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 29/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2013/201.pdf
PDFZarządzenie nr 30/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 31/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w okresie od 1 lipca 2013 do 30 września 2013.pdf
PDFZarządzenie nr 32/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na rok akademicki 2013/2014.pdf
PDFZarządzenie nr 33/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 6/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24/26/2008/2009 z dnia 2009 r. w sprawie powołania Komitetu sterującego ds. budowy campusu.pdf
PDFZarządzenie nr 34/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 35/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu szkolenia obronnego stałego dyżuru Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 36/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz stac.pdf
PDFZarządzenie nr 37/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2013/20.pdf
PDFZarządzenie nr 39/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagrody 'Najlepszy Dyplom Roku'.pdf
PDFZarządzenie nr 40/2013 z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia.pdf
PDFZarządzenie nr 41/2013 z dnia 10 września 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r..pdf
PDFZarządzenie nr 42/2013 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2013/2014.pdf
PDFZarządzenie nr 43/2013 z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnego limitu przyjęć na studia niestacjonarne III stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2013/2014 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 44/2013 z dnia 20 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2013/2014.pdf
PDFZarządzenie nr 45/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 46/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Zakładu Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej.pdf
PDFZarządzenie nr 47/2013 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów I i II stopnia oraz stacjonarnych I.pdf
PDFZarządzenie nr 48/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przekazania środków trwałych, wyposażenia i oprogramowania w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 49/2013 z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 53/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.pdf
PDFZarządzenie nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 r. sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.pdf
PDFZarządzenie nr 55/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Akaemii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 56/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sieci Informatycznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 57/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia Zasad przyjmowania i realizacji zleceń przez Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 58/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 59/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z parkingu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 60/2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia Modułowego zestawienia zadań realizowanych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.pdf
PDFZarządzenie nr 61/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. udziału Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w projekcie Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016.pdf
PDFZarządzenie nr 62/2013 z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2013 r..pdf
PDFZarządzenie nr 63/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialn.pdf
PDFZarządzenie nr 64/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagradzania dla nauczycieli akademickich biorących udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym na rok akademicki 2013/2014.pdf
PDFZarządzenie nr 65/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie procedur kontroli zarządczej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 66/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 67/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/53/2010/2011 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf
PDFZarządzenie nr 68/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwntaryzacji aktywów i pasywów.pdf
PDFZarządzenie nr 69/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/85/2011/2012 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształce.pdf
PDFZarządzenie nr 70/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kół Artystyczno-Naukowych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf