Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

28.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy licencji na MS Windows 2016 Server.

PDF28.06.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy licencji na MS Windows 2016 Server. (568,85KB)
 

Wrocław 28 czerwca 2018r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę licencji na MS Windows 2016 Server:

Opis Przedmiotu Zamówienia:

 • Windows Server Standard Core 2016 Sngl Academic OLP 16Licenses NoLevel CoreLic  – 3 szt.,
 • należy podać cenę  netto i brutto w PLN,
 • licencje należy dołączyć do konta Akademii w Microsoft: centrum.informatyczne@amuz.wroc.pl,

  Dostawca powinien być Autoryzowanym Sprzedawcą Oprogramowania Microsoft (Microsoft Partner).

 1. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Termin przesłania ofert upływa w dniu 3 lipca 2018r o godzinie 13:00.
 3. Oferty zawierające cenę należy przesłać pocztą email na adres: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl
 4. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności po zrealizowaniu zamówienia w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 6. Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 7.  Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl

   

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).