Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

03.07.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy druku książki XVII-wieczny repertuar fletu podłużnego.

PDF03.07.2018 - Postępowanie w sprawie wyboru Wykonawcy druku książki XVII-wieczny repertuar fletu podłużnego. (1,05MB)
 

Wrocław, 2 lipca 2018 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku książki XVII-wieczny repertuar fletu podłużnego.

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:
 • format: 210 x 297 mm (układ pionowy)
 • objętość: 210 stron
 • kolor środka: skala szarości z wyjątkiem dwóch stron w pełnym kolorze (s. 21 i 54),
 • papier środka: color copy satynowy 90 g,
 • okładka: ze skrzydełkami po 105 mm z każdej strony; karton 280 g, kolor 4+0, folia błyszcząca 1+0
 • oprawa: szyto-klejona
 • nakład: 150 egzemplarzy
 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk oprawionej publikacji do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT,
 • informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy).
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 9.07.2018 godz. 12.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w szyto-klejonej oprawie ze stronami w pełnym kolorze, wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku i oprawy osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 10. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Termin przekazania plików do druku: do dnia 16.07.2018.
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego: do dnia 26.07.2018.
 5. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).