Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2014

Załączniki do poszczególnych dokumentów dostępne są po złożeniu Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

PDFZarządzenie nr 1/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie określenia formy i wysokości dofinansowania działalności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014 r..pdf (337,89KB)
PDFZarządzenie nr 2/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 19/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą służbową oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za p.pdf (493,33KB)
PDFZarządzenie nr 3/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (341,54KB)
PDFZarządzenie nr 4/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, Studium Pedagogiczne oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola l.pdf (602,55KB)
PDFZarządzenie nr 5/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów odpisów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim oraz określenia zasad dokonywania tłumaczeń dyp.pdf (378,82KB)
PDFZarządzenie nr 6/2014 z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ustalenia świadczenia okolicznościowego z okazji Świąt Wielanocnych z Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w 2014 r..pdf (312,80KB)
PDFZarządzenie nr 7/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015.pdf (226,29KB)
PDFZarządzenie nr 8/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 roku.pdf (172,67KB)
PDFZarządzenie nr 9/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/72/2010/2011 z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińs.pdf (210,82KB)
PDFZarządzenie nr 10/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/43/2009/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Muzycznej im. Karola lipińskiego we Wrocławiu.pdf (209,70KB)
PDFZarządzenie nr 11/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (6,96MB)
PDFZarządzenie nr 12/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia.pdf (303,95KB)
PDFZarządzenie nr 13/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich.pdf (538,85KB)
PDFZarządzenie nr 14/2014 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (234,68KB)
PDFZarządzenie nr 15/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenie Regulaminu przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 36 przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego w.pdf (265,56KB)
PDFZarządzenie nr 16/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na rok akademicki 2014/2015.pdf (1,53MB)
PDFZarządzenie nr 17/2014 z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (293,99KB)
PDFZarządzenie nr 18/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,56MB)
PDFZarządzenie nr 19/2014 z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2013 z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia stałego dyżuru w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu [pdf].pdf (278,67KB)
PDFZarządzenie nr 20/2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjeciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (182,26KB)
PDFZarządzenie nr 21/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2014/2015.pdf (885,81KB)
PDFZarządzenie nr 22/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w okresie od 1 lipca 2014 r. do 30 września 2014 r..pdf (346,36KB)
PDFZarządzenie nr 23/2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2014/2015.pdf (550,65KB)
PDFZarządzenie nr 24/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na studia stacjonarne I i I stopnia oraz studia podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2014/2015.pdf (550,59KB)
PDFZarządzenie nr 25/14 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie powołania formacji obrony cywilnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (830,11KB)
PDFZarządzenie nr 26/14 z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Otwartej Akademii Muzycznej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (169,01KB)
PDFZarządzenie nr 27/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowych terminów okresowej oceny nauczycieli akademickich na Wydziale Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (418,68KB)
PDFZarządzenie nr 29/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2014/2015.pdf (300,67KB)
PDFZarządzenie nr 30/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 23/2014 z dnia 10 lipca 2014 r..pdf (1,05MB)
PDFZarządzenie nr 31/2014 z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia terminów rozliczenia godzin ponadwymiarowych oraz terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych w roku akademickim 2014/2015.pdf (301,06KB)
PDFZarządzenie nr 34/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagradzania dla nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnych powołanych do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2014/2015.pdf (422,49KB)
PDFZarządzenie nr 35/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na rok 2014/2015.pdf (1,55MB)
PDFZarządzenie Nr 38/2014 z dnia 19 listopada 2014 r. Pana Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu dotyczącego ustalenia świadczeń okolicznościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014.pdf (1,10MB)
PDFZarządzenie nr 39/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania... świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia AMKL we Wrocławiu.pdf (4,60MB)
PDFZarządzenie nr 40/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu ustalania... świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych III stopnia - doktoranckich AMKL we Wrocławiu.pdf (4,58MB)
PDFZarządzenie nr 41/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II st..pdf (712,84KB)
PDFZarządzenie nr 42/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wysokości stypendium rektora dla najlepszych doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2014/2015.pdf (258,00KB)
PDFZarządzenie nr 43/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych.pdf (424,13KB)
PDFZarządzenie nr 44/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (292,73KB)
PDFZarządzenie nr 45/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (550,46KB)
PDFZarządzenia nr 46/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (369,41KB)
PDFZarządzenie nr 47/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (307,33KB)
PDFZarządzenie Nr 48/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/53/2010/2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości w AMKL.pdf (5,06MB)
PDFZarządzenie Nr 49/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku.pdf (368,45KB)
PDFZarządzenie Nr 50/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.pdf (410,92KB)
PDFZarządzenie Nr 51/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (388,88KB)
PDFZarządzenie Nr 52/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (563,46KB)
PDFZarządzenie Nr 53/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczeń okolicznościowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (666,63KB)