Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

19.07.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy mebli dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

PDF19.07.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy mebli dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu. (1,16MB)
 

Wrocław, 18.07.2018

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy mebli dla Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Specyfikacja

Sofa, kanapa tapicerowana – 2 szt.

- sofa nierozkładana

- lekka kompaktowa bryła

- nowoczesny design

- chromowane nóżki

- drewniana konstrukcja szkieletu obita płytą pilśniową

- elementy konstrukcyjne klejone, zszywane i skręcane wkrętami.

- szkielet siedziska wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm.

- gąbka siedziska i oparcia o grubości min 50 mm.

- obicie z trwałego, odpornego na zabrudzenia materiału

 

Meble muszą spełniać normę: PN-EN 12520:2016

Materiały użyte do produkcji mebli muszą posiadać atesty higieniczne, atesty niepalności lub trudno zapalności.

 

 

Przybliżone wymiary:

Szerokość 270 - 300 cm

Wysokość 80 - 90 cm

Głębokość 110 – 130 cm

Kolorystyka: grafit, popiel

 

 1. Meble dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
 2. Wykonawca udzieli minimum 48 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
 3. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia..
 4. Oferta musi zawierać cenę jednostkową oraz łączną ceną brutto za realizację całości zamówienia. Cena musi zawierać również koszty dostawy, wniesienia i montażu.
 5. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 6. Protokół odbioru podpisany przez obie strony, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
 7. Termin realizacji zamówienia: 10 dni od daty podpisania Umowy – max. do 10 sierpnia 2018 r.
 8. Termin przesłania oferty upływa w dniu 24 lipca 2018 r. o godz. 12ºº.
 9. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub pocztą elektroniczną: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
 10. Osoba do kontaktu: Alicja Pigas, Tel 713100569
 11. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.).