Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2016

PDFZarządzenie nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z prowadzeniem i zaliczaniem zajęć w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (963,59KB)
PDFZarządzenie nr 2/2016 z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2016/2017.pdf (1,15MB)
PDFZarządzenie nr 3/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (519,28KB)
PDFZarządzenie nr 4/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2016 r..pdf (632,25KB)
PDFZarządzenie nr 5/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie określenia formy i wysokości dofinansowania działaności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (560,43KB)
PDFZarządzenie nr 6/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (826,09KB)
PDFZarządzenie nr 7/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (447,83KB)
PDFZarządzenie nr 8/2016 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (222,38KB)
PDFZarządzenie nr 9/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (2,55MB)
PDFZarządzenie nr 10/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej... w roku akademickim 2016/2017.pdf (2,12MB)
PDFZarządzenie nr 11/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2016/2017.pdf (1,39MB)
PDFZarządzenie nr 12/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne rok akademicki 2016/2017.pdf (987,46KB)
PDFZarządzenie nr 13/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (529,91KB)
PDFZarządzenie nr 14/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/115/2011/2012... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (423,57KB)
PDFZarządzenie nr 15/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,28MB)
PDFZarządzenie nr 16/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów... na rok akademicki 2016/2017.pdf (310,51KB)
PDFZarządzenie nr 17/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2015... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (511,84KB)
PDFZarządzenie nr 19/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do Systemu Informacji o Nauce... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,57MB)
PDFZarządzenie nr 20/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/98/2011/2012... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (262,43KB)
PDFZarządzenie nr 21/2016 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2016... w roku akademickim 2016/2017.pdf (244,89KB)
PDFZarządzenie nr 23/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia... w godzinach ponadwymiarowych.pdf (417,40KB)
PDFZarządzenie nr 24/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 13/2016... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,11MB)
PDFZarządzenie nr 25/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej... - Prawo zamówień pulicznych.pdf (887,17KB)
PDFZarządzenie nr 26/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych... na lata 2014-2020.pdf (5,62MB)
PDFZarządzenie nr 27/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny... Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,26MB)
PDFZarządzenie nr 28/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Inwestycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (330,52KB)
PDFZarządzenie nr 31/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2013 Rektora... Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (336,64KB)
PDFZarządzenie nr 34/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (918,30KB)
PDFZarządzenie nr 35/2016 z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia składu Uczelnianego Zespołu d. Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (365,54KB)
PDFZarządzenie nr 37/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenie stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (4,14MB)
PDFZarządzenie nr 38/2016 z dnia 29 października 2016 r. w sprawie obiegu dokumentów związanych z prowadzeniem i zaliczaniem zajęć w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie nr 39/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z szafek korytarzowych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (428,71KB)
PDFZarządzenie nr 40/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do zaopiniowania wniosków o... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (331,01KB)
PDFZarządzenie nr 41/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26/72/2010/2011... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu [pdf].pdf (3,11MB)
PDFZarządzenie nr 42/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium rektora dla najlepszych doktorantów... na rok akademicki 2016/2017.pdf (303,25KB)
PDFZarządzenie nr 43/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne... na rok akademicki 2016/2017.pdf (560,00KB)
PDFZarządzenie nr 44/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2016... Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (2,49MB)
PDFZarządzenie nr 45/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli Akademickich w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (171,56KB)
PDFZarządzenie nr 46/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego do spraw studentów w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (146,44KB)
PDFZarządzenie nr 47/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (855,22KB)

PDFZarządzenie Nr 48/2016 w sprawie utworzenia Punktu Kierowania w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (2,99MB)
PDFZarządzenie nr 49/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.pdf (801,20KB)
PDFZarządzenie nr 50/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2013... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (588,32KB)