Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. Kanclerza w sprawie powołania Komisji do oceny pisemnych ofert na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 4/2018 Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji do oceny pisemnych ofert na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (263,92KB)
 

 

Zarządzenie Nr 4/2018

Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji do oceny pisemnych ofert na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu w Akademii  Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie § 35 i 36 ust. 2 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz §10 ust.2 Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia wyboru oferty na najem pomieszczeń do prowadzenia bufetu w Akademii  Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w składzie:mgr Ewa Iwańczyk - przewodnicząca,

1) mgr Ewa Świątek - członek,

2) mgr Magdalena Wiącek - członek,

3) Tomasz Zwoliński (Przewodniczący Samorządu Studenckiego) - członek.

4) Komisja sporządza protokół z wyboru ofert.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.