Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2015

PDFZarządzenie nr 1/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie określenia formy i wysokości dofinansowania działalności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2015 r..pdf (841,39KB)
PDFZarządzenie nr 3/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/8/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (478,27KB)
PDFZarządzenie nr 4/2015 z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Sklepu Internetowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (3,26MB)
PDFZarządzenie nr 5/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na rok akademicki 2015/2016.pdf (1,23MB)
PDFZarządzenie nr 6/2015 z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru ukończenia studiów podyplomowych AMKL.pdf (1,07MB)
PDFZarządzenie nr 7/2015 z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 61/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. udziału AMKL w projekcie ESK Wrocław 2016.pdf (746,72KB)
PDFZarządzenie nr 8/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016.pdf (663,66KB)
PDFZarządzenie nr 9/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie Zarządzenia nr 8/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie... w roku akademickim 2015/2016 [pdf].pdf (132,43KB)
PDFZarządzenie nr 10/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (134,04KB)
PDFZarządzenie nr 13/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na rok akademicki 2015/2016.pdf (5,34MB)
PDFZarządzenie nr 14/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie maksymalnych limitów przyjęć....pdf (1,02MB)
PDFZarządzenie nr 15/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2015... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (770,41KB)
PDFZarządzenie nr 16/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z pomieszczeń Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r..pdf (441,92KB)
PDFZarządzenie nr 17/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (576,94KB)
PDFZarządzenie nr 18/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego... na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,11MB)
PDFZarządzenie nr 19/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2015/2016.pdf (646,47KB)
PDFZarządzenie nr 20/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 31/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego... w roku akademickim 2014/2015.pdf (406,42KB)
PDFZarządzenie nr 22/2015 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (583,06KB)
PDFZarządzenie nr 23/2015 z dnia 15 września 2015 r. w sprawie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w roku akademickim 2015/2016.pdf (404,53KB)
PDFZarządzenie nr 24/2015 z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia... roku akademickim 2015/2016.pdf (413,72KB)
PDFZarządzenie nr 25/2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2015... na rok akademicki 2015/2016.pdf (201,64KB)
PDFZarządzenie nr 26/2015 z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 18/2015... na rok akademicki 2015/2016 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie nr 27/2015 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów i doktorantów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (265,80KB)
PDFZarządzenie nr 28/2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,33MB)
PDFZarządzenie nr 30/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (3,25MB)
PDFZarządzenie nr 31/2015 z dnia 7 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2015... na rok akademicki 2015/2016.pdf (342,59KB)
PDFZarządzenie nr 32/2015 z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (988,58KB)
PDFZarządzenie nr 33/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przygotowywania i przekazywania danych do... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,86MB)
PDFZarządzenie nr 34/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (9,25MB)
PDFZarządzenie nr 35/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie powołania doktoranckiej komisji stypendialnej... na rok akademicki 2015/2016.pdf (294,64KB)
PDFZarządzenie nr 36/2015 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu..pdf (351,91KB)
7ZZałącznik do zarządzenia nr 36/2015 Rektora AMKL z dnia 28 października 2015 roku.7z (8,85MB)
PDFZarządzenie nr 37/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia... za pracę w godzinach ponadwymiarowych.pdf (497,35KB)
PDFZarządzenie nr 38/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu... na rok akademicki 2015/2016.pdf (457,16KB)
PDFZarządzenie nr 39/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium... na rok akademicki 2015/2016 [pdf].pdf (263,76KB)
PDFZarządzenie nr 40/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do udzielania pierwszej pomocy....pdf (478,63KB)
PDFZarządzenie nr 41/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów.pdf (801,14KB)
PDFZarządzenie nr 42/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego ds. Inwestycji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (316,98KB)