Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07.09.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy druku książki W hołdzie Aleksandrowi Tansmanowi.

PDF07.09.2018 - Postępowania na wyłonienie Wykonawcy druku książki W hołdzie Aleksandrowi Tansmanowi. (1,04MB)
 

Wrocław, 7 września 2018 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku książki W hołdzie Aleksandrowi Tansmanowi.

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:
 • format: 163 x 235 mm (układ pionowy)
 • objętość: 318 stron
 • kolor środka: skala szarości z wyjątkiem 20 następujących stron w pełnym kolorze: 46, 69, 73, 74, 82, 85, 88, 90, 91, 93, 104, 106, 111, 114, 116, 118, 123, 127, 137, 148
 • papier środka: kreda matowa 135 g,
 • okładka: ze skrzydełkami po 100 mm z każdej strony; karton 300 g,
  kolor 4+0, folia matowa 1+0
 • oprawa: klejona
 • nakład: 200 egzemplarzy
 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk oprawionej publikacji do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT,
 • informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy).
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 13.09.2018 godz. 14.30 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności w klejonej oprawie ze stronami w pełnym kolorze, wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku i oprawy osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 10. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Termin przekazania plików do druku: dnia 20.09.2018.
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego: do dnia 1.10.2018.
 5. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).