Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2017

PDFZarządzenie Nr 1/2017 z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie określenia Ramowego układu modułu zadaniowego zawierającego przedsięwzięcia oraz procedury ich realizacji po wprowadzeniu stopnia alarmowego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu i Ramowego układu modułu zadaniowego zawierającego przedsięwzięcia oraz procedury ich realizacji po wprowadzeniu stopnia alarmowego CRP w jednostce organizacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (5,39MB)
PDFZarządzenie nr 2/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Rady Programowej Akademickiej Orkiestry Symfonicznej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (264,06KB)
PDFZarządzenie nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie Zarządzenia nr 13/59/2010/2011 Rektora... w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.pdf (279,10KB)
PDFZarządzenie nr 4/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dofinansowania wypoczynku z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (536,13KB)
PDFZarządzenie nr 5/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia świadczeń okolicznościowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2017 r..pdf (667,90KB)
PDFZarządzenie nr 6/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie określenia formy i wysokości dofinansowania działalności rekreacyjnej, kulturalnej i sportowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.pdf (590,28KB)
PDFZarządzenie nr 7/2017 z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminów egzaminów wstępnych na studia... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018.pdf (1,99MB)
PDFZarządzenie nr 8/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/53/2010/2011 Rektora... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,07MB)
PDFZarządzenie nr 9/2017 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/16... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2016/2017.pdf (357,74KB)
PDFZarządzenie nr 10/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (232,06KB)
PDFZarządzenie nr 11/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu obowiązków i odpowiedzialności Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (3,26MB)
PDFZarządzenie nr 12/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia: Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych... Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (4,48MB)
PDFZarządzenie nr 13/2017 z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Zakupu Instrumentów Muzycznych Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (258,55KB)
PDFZarządzenie nr 14/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do naboru kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2017/2018.pdf (317,41KB)
PDFZarządzenie nr 15/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (506,68KB)
PDFZarządzenie nr 16/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/2016... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (407,99KB)
PDFZarządzenie nr 17/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018.pdf (281,24KB)
PDFZarządzenie nr 18/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji do dokonania czynności związanych z przejęciem przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Budynku F znajdującego się przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.pdf (321,67KB)
PDFZarządzenie nr 20/2017 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 34/2015... w sprawie doskonalenia Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1,34MB)
PDFZarządzenie nr 21/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na rok akademicki 2017/2018.pdf (2,27MB)
PDFZarządzenie nr 22/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/2015... w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (956,77KB)
PDFZarządzenie nr 23/2017 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/2013... wzoru karty obiegowej dla studentów, doktorantów oraz uczestników innych form kształcenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (454,47KB)
PDFZarządzenie nr 24/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach... na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (1 009,00KB)
PDFZarządzenie nr 25/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2017... w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018.pdf (587,56KB)
PDFZarządzenie Nr 26/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 24/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2017/2018 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (1,29MB)
PDFZarządzenie nr 27/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów dodatkowych egzaminów wstępnych na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2017/2018. (570,04KB)
PDFZarządzenie Nr 28/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 13 września 2017 r. w sprawie ustalenia "Instrukcji inwentaryzacyjnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu". (3,17MB)
PDFZarządzenie Nr 29/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1,07MB)