Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 28/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2018 r.

PDFZarządzenie Nr 28/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 września 2018 r. w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (1,12MB)
 

Zarządzenie Nr 28/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 3 września 2018 r.

 

w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668), § 14 ust. 1 oraz § 20 ust. 8 Załącznika do Uchwały nr 10/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzyczne im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 1 Uchwały nr 10/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 1. W związku z rezygnacją kandydata przyjętego na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Dyrygentura, dokonuje się przesunięcia 1 miejsca z kierunku Dyrygentura, studia pierwszego stopnia, na kierunek Dyrygentura, studia drugiego stopnia.
 2. W związku z rezygnacjami 3 kandydatów przyjętych na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia na kierunek Instrumentalistyka, specjalność: fortepian, klarnet, organy, dokonuje się przesunięcia 2 miejsc na kierunek Instrumentalistyka, studia pierwszego stopnia, specjalność: altówka barokowa i lutnia oraz 1 miejsca na studia drugiego stopnia, kierunek Instrumentalistyka, specjalność obój barokowy.

   

  § 2

  W związku z postanowieniami § 1 zmienia się Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż § 1 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

  „§ 1. Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2018/2019:

   

 1. Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii: 43 osoby, w tym:
 1. Kierunek: Dyrygentura: 6 osób, w tym:
  1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 2 osoby,
  2. studia stacjonarne drugiego stopnia: 4 osoby.
 2.  Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki: 37 osób, w tym:
 1. specjalność Kompozycja studia stacjonarne pierwszego stopnia: 10 osób,
 2. specjalność Kompozycja studia stacjonarne drugiego stopnia: 3 osoby,
 3. specjalność Teoria muzyki studia stacjonarne pierwszego stopnia: 5 osób,
 4. specjalność Teoria muzyki studia stacjonarne drugiego stopnia: 8 osób,
 5. specjalność Muzykoterapia studia stacjonarne pierwszego stopnia: 11 osób,

   

 1. Wydział Instrumentalny: 126 osoby, w tym:
 1. Kierunek: Instrumentalistyka: 104 osoby, w tym:
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 48 osób,
 • specjalność akordeon - 2 osoby,
 • specjalność altówka - 1 osoba,
 • specjalność altówka barokowa - 1 osoba,
 • specjalność flet - 4 osoby,
 • specjalność fortepian - 7 osób,
 • specjalność gitara - 3 osoby,
 • specjalność instrumenty perkusyjne - 1 osoba,
 • specjalność kontrabas - 1 osoba,
 • specjalność lutnia - 1 osoba,
 • specjalność obój barokowy - 1 osoba,
 • specjalność organy - 1 osoba,
 • specjalność róg - 3 osoby,
 • specjalność saksofon - 2 osoby,
 • specjalność skrzypce - 11 osób,
 • specjalność skrzypce barokowe - 1 osoba,
 • specjalność trąbka - 3 osoby, 
 • specjalność tuba - 1 osoba, 
 • specjalność viola da gamba - 1 osoba, 
 • specjalność wiolonczela - 2 osoby,
 • specjalność wiolonczela barokowa - 1 osoba.

 

 1. studia stacjonarne drugiego stopnia: 56 osób, w tym:
 • specjalność akordeon - 1 osoba,
 • specjalność altówka - 3 osoby,
 • specjalność fagot - 3 osoby,
 • specjalność flet - 1 osoba,
 • specjalność flet podłużny - 2 osoby,
 • specjalność fortepian - 5 osób,
 • specjalność gitara - 2 osoby,
 • specjalność harfa - 2 osoby,
 • specjalność instrumenty perkusyjne - 1 osoba,
 • specjalność klarnet - 2 osoby,
 • specjalność klawesyn - 1 osoba,
 • specjalność kontrabas - 4 osoby,
 • specjalność obój - 1 osoba,
 • specjalność obój barokowy - 1 osoba,
 • specjalność organy - 3 osoby,
 • specjalność puzon - 4 osoby,
 • specjalność róg - 2 osoby,
 • specjalność saksofon - 1 osoba,
 • specjalność skrzypce - 9 osób,
 • specjalność skrzypce barokowe - 4 osoby,
 • specjalność trąbka - 1 osoba,
 • specjalność tuba - 1 osoba,
 • specjalność wiolonczela - 2 osoby.

   

 1. Kierunek: Jazz i muzyka estradowa: 22 osób, w tym:
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 12 osób, w tym:
 • specjalność gitara - 2 osoby,
 • specjalność gitara basowa - 2 osoby,
 • specjalność kontrabas - 2 osoby,
 • specjalność perkusja - 2 osoby,
 • specjalność saksofon- 3 osoby,
 • specjalność trąbka - 1 osoba.

 

 1. studia stacjonarne drugiego stopnia: 10 osób, w tym:
 • specjalność fortepian - 3 osoby,
 • specjalność gitara - 2 osoby,
 • specjalność gitara basowa - 1 osoba,
 • specjalność kontrabas - 1 osoba,
 • specjalność perkusja - 2 osoby,
 • specjalność trąbka - 1 osoba.
  •  

 1. Wydział Wokalny:
 1. Kierunek: Wokalistyka: 27 osób, w tym:
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 12 osób,
 2. studia stacjonarne drugiego stopnia: 15 osób:

  –     specjalność pieśniarsko-oratoryjna - 4 osoby,

  –     specjalność wokalno-aktorska - 11 osób.

   

 1. Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej:
 1. Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 28 osób, w tym:
 1. studia stacjonarne pierwszego stopnia: 13 osób,
 2. studia stacjonarne drugiego stopnia: 15 osób.

   

 1. Studia doktoranckie w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka i wokalistyka łącznie:
 1. studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie): 3 osoby.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Wrocław, 3 września 2018 r.