Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 32/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 września 2018 r.w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 lipca...

PDFZarządzenie Nr 32/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 24 września 2018 r.w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 20.pdf (1,11MB)

 

Zarządzenie Nr 32/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 24 września 2018 r.

 

w sprawie przesunięcia miejsc i zmiany Zarządzenia Nr 26/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

       Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.), § 14 ust. 1 oraz § 20 ust. 8 Załącznika do Uchwały nr 10/2017 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 marca 2017 r. Warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckie) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzyczne im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 1 Uchwały nr 10/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok akademicki 2018/2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W związku z niezgłoszeniem się kandydatów w ramach dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, kierunek kompozycja i teoria muzyki, specjalność teoria muzyki, dokonuje się przesunięcia 1 miejsca z Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii na Wydział Wokalny, kierunek wokalistyka,  studia I stopnia.
 2. W związku z niezgłoszeniem się kandydatów w ramach dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne na Wydziale Instrumentalnym na kierunek instrumentalistyka, specjalność altówka barokowa i lutnia, oraz w związku z jedną rezygnacją (specjalność akordeon) i nieuzupełnieniem dokumentów (viola da gamba), dokonuje się przesunięcia 1 miejsca na kierunek instrumentalistyka, studia pierwszego stopnia, specjalność wiolonczela oraz 3 miejsc na kierunek instrumentalistyka, studia drugiego stopnia, w tym na specjalność altówka – 1 miejsce i na specjalność wiolonczela – 2 miejsca.
 3. W związku z wynikami dodatkowego naboru na Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dokonuje się przesunięcia 2 miejsc ze studiów pierwszego stopnia  na studia drugiego stopnia.

§ 2

            W związku z postanowieniami § 1 zmienia się Zarządzenie nr 26/2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnych limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2018/2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż § 1 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

            „§ 1. Ustala się następujące maksymalne limity przyjęć na poszczególnych kierunkach i specjalnościach studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz III stopnia (doktoranckich) na rok akademicki 2018/2019:

 1. Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii: 42 osoby, w tym:
 1. Kierunek: Dyrygentura: 6 osób, w tym:

             a)  studia stacjonarne pierwszego stopnia: 2 osoby,

             b)  studia stacjonarne drugiego stopnia: 4 osoby.

        2. Kierunek: Kompozycja i Teoria Muzyki: 36 osób, w tym:

             a)  specjalność Kompozycja studia stacjonarne pierwszego stopnia: 10 osób,

             b)  specjalność Kompozycja studia stacjonarne drugiego stopnia: 3 osoby,

             c)  specjalność Teoria muzyki studia stacjonarne pierwszego stopnia: 4 osoby,

             d)  specjalność Teoria muzyki studia stacjonarne drugiego stopnia: 8 osób,

             e)  specjalność Muzykoterapia studia stacjonarne pierwszego stopnia: 11 osób,

 

 1. Wydział Instrumentalny: 126 osoby, w tym:
 1. Kierunek: Instrumentalistyka: 104 osoby, w tym:

             a)  studia stacjonarne pierwszego stopnia: 46 osób,

-  specjalność akordeon - 1 osoba,

-  specjalność altówka - 1 osoba,

-  specjalność flet - 4 osoby,

-  specjalność fortepian - 7 osób,

-  specjalność gitara - 3 osoby,

-  specjalność instrumenty perkusyjne - 1 osoba,

-  specjalność kontrabas - 1 osoba,

-  specjalność obój barokowy - 2 osoby,

-  specjalność organy - 1 osoba,

-  specjalność róg - 3 osoby,

-  specjalność saksofon - 2 osoby,

-  specjalność skrzypce - 11 osób,

-  specjalność skrzypce barokowe - 1 osoba,

-  specjalność trąbka - 3 osoby, 

-  specjalność tuba - 1 osoba, 

-  specjalność wiolonczela - 3 osoby,

-  specjalność wiolonczela barokowa - 1 osoba.

 

                b)  studia stacjonarne drugiego stopnia: 58 osób, w tym:

-  specjalność akordeon - 1 osoba,

-  specjalność altówka - 4 osoby,

-  specjalność fagot - 3 osoby,

-  specjalność flet - 1 osoba,

-  specjalność flet podłużny - 2 osoby,

-  specjalność fortepian - 5 osób,

-  specjalność gitara - 2 osoby,

-  specjalność harfa - 2 osoby,

-  specjalność instrumenty perkusyjne - 1 osoba,

-  specjalność klarnet - 2 osoby,

-  specjalność klawesyn - 1 osoba,

-  specjalność kontrabas - 4 osoby,

-  specjalność obój - 1 osoba,

-  specjalność organy - 3 osoby,

-  specjalność puzon - 4 osoby,

-  specjalność róg - 2 osoby,

-  specjalność saksofon - 1 osoba,

-  specjalność skrzypce - 9 osób,

-  specjalność skrzypce barokowe - 4 osoby,

-  specjalność trąbka - 1 osoba,

-  specjalność tuba - 1 osoba,

-  specjalność wiolonczela - 4 osoby.

 1. Kierunek: Jazz i muzyka estradowa: 20 osób, w tym:

             a)  studia stacjonarne pierwszego stopnia: 12 osób, w tym:

-  specjalność gitara - 2 osoby,

-  specjalność gitara basowa - 2 osoby,

-  specjalność kontrabas - 2 osoby,

-  specjalność perkusja - 2 osoby,

-  specjalność saksofon- 3 osoby,

-  specjalność trąbka - 1 osoba.

 

            b)  studia stacjonarne drugiego stopnia: 10 osób, w tym:

-  specjalność fortepian - 3 osoby,

-  specjalność gitara - 2 osoby,

-  specjalność gitara basowa - 1 osoba,

-  specjalność kontrabas - 1 osoba,

-  specjalność perkusja - 2 osoby,

-  specjalność trąbka - 1 osoba.

 1. Wydział Wokalny:
 1. Kierunek: Wokalistyka: 28 osób, w tym:

           a)  studia stacjonarne pierwszego stopnia: 13 osób,

           b)  studia stacjonarne drugiego stopnia: 15 osób:

- specjalność pieśniarsko-oratoryjna - 4 osoby,

- specjalność wokalno-aktorska - 11 osób.

 1. Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej:
 1. Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej: 28 osób, w tym:

a)  studia stacjonarne pierwszego stopnia: 11 osób,

b)  studia stacjonarne drugiego stopnia: 17 osób.

 1. Studia doktoranckie w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka i wokalistyka łącznie:

            a)  studia stacjonarne trzeciego stopnia (doktoranckie): 3 osoby.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącym Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wrocław,  24 września 2018 r.