Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 23/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dra hab. Andrzeja Kosendiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

 

PDFUchwała nr 23/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dra hab. Andrzeja Kosendiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.pdf (235,74KB)

 

Uchwała nr 23/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia dra hab. Andrzeja Kosendiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego

            Działając na podstawie § 25 ust. 2 pkt 14 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w związku z art. 252 oraz art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

            Wyraża się negatywną opinię w przedmiocie zatrudnienia dra hab. Andrzeja Kosendiaka na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

§ 2

            Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

            Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wrocław, 3 października 2018 r.