Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 25/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 25/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Naukowo-Dydaktycznych Senatu...

 

PDFUchwała nr 25/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 3 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 25/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Naukowo-Dydaktycznych Senatu....pdf (264,90KB)

 

Uchwała nr 25/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 25/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Naukowo-Dydaktycznych Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

             Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 227 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 26 ust. 1 i 4 tiret 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

            Zmienia się Uchwałę nr 25/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do spraw Naukowo-Dydaktycznych Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż w § 1 uchwały po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu:

             „7) dr Paweł Hendrich

§ 2

             Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wrocław, 3 października 2018 r.