Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.10.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy akumulatorów do UPS EATON 9155-8-N-33-64x9Ah-M o mocy 8kVA wraz z montażem.

PDF09.10.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy akumulatorów do UPS EATON 9155-8-N-33-64x9Ah-M o mocy 8kVA wraz z montażem. (247,00KB)

PDF10.10.2018 - zmiana w przedmiotowym zamówieniu.pdf (183,15KB)
 

            Wrocław 9 października 2018r.

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę akumulatorów do UPS EATON 9155-8-N-33-64x9Ah-M o mocy 8kVA wraz z montażem.

Prametry UPS: moc wyjściowa 8kVA, moc rzeczywista 7,2kW, napięcie znamionowe 230V, zasilanie UPSa 3-fazowe, na wyjściu 1 faza.

 

 1. Akumulatory powinny być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą dostawy do klienta) i oryginalne - zalecane przez firmę EATON
 2. Parametry akumulatorów: 12V, 9Ah, czas podtrzymania akumulatorów 30 minut przy 100% obciążeniu.
 3. Oferta powinna zawierać nazwę producenta, osobno cenę akumulatorów i cenę usługi, termin realizacji
 4. Gwarancja co najmniej 24 miesiące, 
 5. Możliwość instalacji w godzinach od 15:00 do 6:00, także w sobotę i w niedzielę.

   

 

 1. Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty udzielenia zamówienia
 2. Termin przesłania ofert upływa w dniu 12 października 2018r o godzinie 11:00.
 3. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl
 4. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty
 5. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 7. Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail krzysztof.kosmider@amuz.wroc.pl

   

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.).