Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

11.10.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy membran do instrumentów perkusyjnych wg poniższej specyfikacji.

PDF11.10.2018 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy membran do instrumentów perkusyjnych wg poniższej specyfikacji. (1,92MB)
 

Wrocław, 11.10.2018r.

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

 

 

           Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie dostawcy membran do instrumentów perkusyjnych wg poniższej specyfikacji.

 

 

MEMBRANY PERKUSYJNE:

 

TOM-TOMY

 

MARKA|MODEL

ROZMIAR

(w calach)

ILOŚĆ

REMO | AMBASADOR EBONY

6”

2

REMO | AMBASADOR EBONY

8”

2

REMO | AMBASADOR EBONY

10”

3

REMO | AMBASADOR EBONY

12”

2

REMO | AMBASADOR EBONY

13”

1

REMO | AMBASADOR EBONY

14”

2

REMO | AMBASADOR EBONY

15”

1

REMO | AMBASADOR EBONY

16”

1

 

WERBEL

 

MARKA|MODEL

ROZMIAR

(w calach)

ILOŚĆ

REMO | SKYNTONE

10”

1

REMO | SKYNTONE

12”

3

REMO | SKYNTONE

13”

2

REMO | SKYNTONE

14”

2

 

 

 

KOTŁY

 

MARKA|MODEL

ROZMIAR

(w calach)

ILOŚĆ

REMO | RENAISSANCE TIMPANI HEAD

23”

1

REMO | RENAISSANCE TIMPANI HEAD

26”

2

REMO | RENAISSANCE TIMPANI HEAD

29”

2

REMO | RENAISSANCE TIMPANI HEAD

32”

1

 

WIELKI BĘBEN

 

MARKA|MODEL

ROZMIAR

(w calach)

ILOŚĆ

REMO | RENAISSANCE AMBASADOR BASS

32”

2

 

 

 

 1. Membrany dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
 2. Wykonawca udzieli minimum 24 miesiące gwarancji licząc od daty odbioru końcowego.
 3. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Rozliczenie za wykonaną dostawę nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu przedmiotu zamówienia..
 4. Oferta musi zawierać cenę jednostkową za proponowane membrany oraz łączną ceną brutto.
 5. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 6. Termin przesłania oferty upływa w dniu 19 października 2018r. o godz. 12ºº.
 7. Termin realizacji zamówienia: 09.11.2018r.   
 8. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub pocztą elektroniczną: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
 9. Osoba do kontaktu: Alicja Pigas tel. 71 3100569.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)