Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 36/2018 z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą służbową oraz zasad wypłaty ...

PDFZarządzenie Nr 36/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą służbową oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej. (228,16KB)
 

Zarządzenie Nr 36/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 29 października 2018 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 19/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą służbową oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej.

 

                Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§ 1

               Z dniem 31 października 2018 r. uchyla się Zarządzenie Nr 19/2013 2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania odzieżą służbową oraz zasad wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży służbowej.

§ 2

            Pracownicy, którym wydana została odzież służbowa, zwrócą ją do Działu Administracyjno-Gospodarczego w terminie do dnia 16 listopada 2018 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.