Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 25/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d...

PDFZarządzenie Nr 25/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust 1 pkt 1-3 ustawy – prawo zamówień publicznych (261,84KB)

 

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 25/2016 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (3,81MB)

 

 

Zarządzenie Nr 25/2016

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust 1 pkt 1-3 ustawy – prawo zamówień publicznych

        Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 30 ust. 1 i § 31 ust. 1 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

§1

        Wprowadza się w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo zamówień publicznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

      Traci moc Zarządzenie nr 15/42/2009/2010 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§3

        Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.