Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

06.11.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa licencji oprogramowania Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na 2019 r. oraz roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem.

PDF06.11.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa licencji oprogramowania Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na 2019 r. oraz roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem. (687,08KB)
 

Wrocław 2018-11-05

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE WYKONAWCY

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa licencji oprogramowania Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na 2019 r. oraz roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1.1. Dostarczenie i instalacja 2 sztuk rocznych licencji oprogramowania Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na stacjach roboczych MacPro w Studio Nagrań Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

1.2. Dokonywanie nowych uaktualnień i upgradów zainstalowanego oprogramowania i pluginów.

1.3. Roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem obejmującym m.in.: przedwzmacniacze RME, matryce MADI, wzmacniacze mocy, procesory (umieszczone w szafach montażowych w Sali 103 E) w okresie do 31.12.2019 r.

1.4. Serwis obejmuje maksymalnie 4 przyjazdy w roku 2019.

 1. Termin realizacji zamówienia: w okresie do 31.12.2019 r. (maksymalnie 4 przyjazdy).
 2. Reakcja na zgłoszenie w terminie do 2-tygodni od momentu zgłoszenia.
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2018 r. o godzinie 14:00.
 1. W przedmiotowym  postępowaniu Zamawiający  dokona  wyboru  Wykonawcy z najkorzystniejszą ceną, spełniającego warunki udziału w postępowaniu, z którym podpisze  stosowną umowę.
 2. Płatność dokonana zostanie przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy i złożenia w siedzibie Akademii prawidłowo  wystawionej faktury/rachunku.
 3. Ofertę należy przesłać drogą mailową na następujący adres: rtom@amuz.wroc.pl lub złożyć w formie papierowej na adres: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław, z dopiskiem: postępowanie na wyłonienie Wykonawcy usługi: dostawa licencji oprogramowania Pro Tools Ultimate Upgrade and Support Plan na 2019 r. oraz roczny serwis nad w/w systemami i zintegrowanym z nimi sprzętem.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.