Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 39/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

PDFZarządzenie Nr 39/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej. (224,52KB)
 

 

Zarządzenie Nr 39/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 8 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 8 czerwca 2012 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuję Komisję Socjalną w składzie:

  1. mgr Irena Wolniewska – przedstawiciel nauczycieli akademickich,
  2. mgr Magdalena Gomuła – przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi,
  3. mgr Ewa Sochocka – przedstawiciel działającej w Akademii organizacji związkowej.

§ 2

Funkcję Przewodniczącej Komisji Socjalnej powierzam mgr Irenie Wolniewskiej.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 32/116/2011/2012 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.