Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 45/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania doktoranckich komisji stypendialnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki ...

PDFZarządzenie Nr 45/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania doktoranckich komisji stypendialnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019 (285,08KB)
 

Zarządzenie Nr 45/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2018 r.

 

w sprawie powołania doktoranckich komisji stypendialnych w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183) oraz § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1696), w związku z art. 273 ust. 1  i art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję doktoranckie komisje stypendialne w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2018/2019 w następującym składzie:

  1. Wydział Instrumentalny:
  1. dr hab. Piotr Rojek, prof. nadzw. – przewodniczący,
  2. prof. dr hab. Igor Cecocho,
  3. prof. dr hab. Jan Tatarczyk,

 

  1. Wydział Wokalny:

 

  1. prof. dr hab. Piotr Łykowski – przewodniczący,
  2. prof. dr hab. Bogdan Makal,
  3. dr hab. Barbara Orłukowicz, prof. nadzw.,
  4. dr hab. Anna Przyjemska-Śpiewak, prof. nadzw.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wrocław, 22 listopada 2018 r.