Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

29.11.2018 - Postępowanie na wyłonienie dostawcy oryginalnych tonerów do drukarki OKI9431 oraz OKI MC342W w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

 

PDF29.11.2018 - Postępowanie na wyłonienie dostawcy oryginalnych tonerów do drukarki OKI9431 oraz OKI MC342W w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (674,02KB)

 

Wrocław, 29.11.2018r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

    Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na dostawę oryginalnych tonerów do drukarki OKI9431 oraz OKI MC342W:

     Dane tonerów:

 

Oznaczenie tonera

 

 

Model drukarki

 

Ilość

Oryginalny TONER-Y-ES9431/9541/ES9542

(P/N 45536509) (żółty)

OKI ES9431

1 szt.

Oryginalny TONER-M- ES9431/9541/ES9542

(P/N 45536510) (purpurowy)

OKI ES9431

1 szt.

Oryginalny TONER-K- ES9431/9541/ES9542

(P/N 45536556) (czarny)

OKI ES9431

1 szt.

Toner Oryginalny Oki C301 (44973535) (błękitny)

OKI MC342W

1 szt.

Toner Oryginalny Oki C301 (44973533) (żółty)

OKI MC342W

1 szt.

Toner Oryginalny Oki C301 (44973534) (purpurowy)

OKI MC342W

1 szt.

 

 

I.  Oferta powinna zawierać:

  • cenę jednostkową netto,
  • łączną wartość za wszystkie tonery,

II.  Termin przesyłania ofert upływa w dniu 07 grudnia 2018r. o godzinie 12:00.

III.  Termin realizacji: 7 dni od dostarczenia zamówienia.

IV.  Oferty należy przesłać pocztą email na adres: rajmund.dural@amuz.wroc.pl

V.   Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty  złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI.  Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VII.  Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail rajmund.dural@amuz.wroc.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).