Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 42/2018 z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

PDFZarządzenie Nr 42/2018 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (695,34KB)
 

Zarządzenie Nr 42/2018

Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2018r.

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz.1668)  oraz § 31 ust. 3 pkt. 8 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Regulamin organizacyjny Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 55/2013 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 31 października 2013r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w brzmieniu określonym Zarządzeniem Nr 10/2017 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż Załącznik do Regulaminu organizacyjnego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.