Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

05.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy oprogramowania dla Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej z uwzględnieniem zniżek edukacyjnych.

PDF05.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Dostawcy oprogramowania dla Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej z uwzględnieniem zniżek edukacyjnych (242,68KB)
 

Wrocław 2018-12-05

 

 1. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania dla Pracowni Muzyki Teatralnej i Filmowej z uwzględnieniem zniżek edukacyjnych:
  1. Spitfire Symphony Orchestra – 1 szt.
  2. Spitfire Solo Strings – 1 szt.
  3. Waves Gold – 2 szt.
  4. Kontakt 12 Update – 1 szt.
  5. Heavyocity Forzo Modernbrass – 1 szt.
  6. 8dio Hybrid Tools Vol. 3 – 1 szt.
 2. Oferta powinna zawierać cenę netto, wartość podatku VAT oraz cenę brutto za poszczególne programy.
 3. Ofertę można złożyć na dowolna ilość pozycji wymienionych w punkcie I.
 4. Zamawiający dokona wyboru oferty zawierającej najkorzystniejszą cenę dla każdego oprogramowania oddzielnie,
 5. Termin realizacji zamówienia – maksymalnie 10 dni od dnia udzielenia zamówienia.
 6. Termin przesyłania ofert upływa w dniu 10 grudnia 2018 r. o godzinie 11:00.
 7. Oferty należy przesłać pocztą email na adres: amuzstf@gmail.com
 8. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności w terminie do 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wybranymi wykonawcami oraz prawo do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z obowiązującym w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm).