Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

07.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy - pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej w budynkach Zamawiającego.

PDF07.12.2018 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy - pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej w budynkach Zamawiającego. (349,04KB)
 

 

Wrocław, 7 grudnia 2018 r.

 

       Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie na pełnienie funkcji inspektora ochrony przeciwpożarowej w budynkach Zamawiającego.

 

  1. Przedmiot i zakres zamówienia:

1) przeprowadzanie przeglądów okresowych podległych obiektów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

2) przedstawianie wniosków mających na celu poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej,

3) udział w opracowywaniu wytycznych, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

4) inicjowanie i udział we wdrażaniu przepisów przeciwpożarowych ogólnokrajowych i unijnych na terenie Uczelni,

5) nadzór nad przebiegiem konserwacji i kontroli urządzeń i instalacji przeciwpożarowych oraz sprzętu gaśniczego,

6) nadzór nad właściwym rozmieszczeniem i utrzymaniem oznakowania ewakuacyjnego, oznakowania sprzętu przeciwpożarowego i innych znaków ostrzegawczych w obiektach i na podległym terenie,

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ochrony przeciwpożarowej,

8) planowanie potrzeb w zakresie zakupów dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych,

9) prowadzenie szkoleń pracowników i studentów w zakresie przepisów przeciwpożarowych,

10) stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w Uczelni,

11) sporządzanie rocznych informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej,

12) Zadania określone w pkt 1-11 wykonane będą w terminach i z częstotliwością określoną w obowiązujących przepisach lub wskazanych przez Zamawiającego.

  1. Wymagania niezbędne: posiadanie wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji określonych w art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 z późn. zm).
  2. Miejsce składania ofert - osobiście w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2, 50-043 Wrocław pok. 022A (Kancelaria Ogólna – Sekretariat Kanclerza), poczta na adres jw. lub elektronicznie na adres: kadry@amuz.wroc.pl.
  3. Termin składania ofert upływa: 14 grudnia 2018 r. godz. 10³º

 

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).