Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 32/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym Panu Marcinowi Chrzanowskiemu

PDFUchwała nr 32/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym Panu Marcinowi Chrzanowskiemu (227,79KB)
 

Uchwała nr 32/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym Panu Marcinowi Chrzanowskiemu

Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), § 25 ust. 2 pkt. 11 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 42 ust. 4 Regulaminu Studiów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Opiniuje się pozytywnie wniosek Rady Wydziału Instrumentalnego o przyznanie dyplomu z wynikiem celującym Panu Marcinowi Chrzanowskiemu.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Rektorowi Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

§ 3

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wrocław, 19 grudnia 2018 r.