Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 33/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 29/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowo-Statutowej Senatu Akademii Muzycznej

PDFUchwała nr 33/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 29/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowo-Statutowej Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. (274,14KB)
 

Uchwała nr 33/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr 29/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowo-Statutowej Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668) w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 26 ust. 1 i 4 tiret 3 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Uchwałę nr 29/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Regulaminowo-Statutowej Senatu Akademii Muzycznej
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ten sposób, iż w § 1 uchwały po punkcie 7 dodaje się punkty 8 i 9 w następującym brzmieniu:

8) dr Aleksandra Pijarowska

9) dr Agnieszka Zwierzycka”.


 

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wrocław, 19 grudnia 2018 r.