Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 34/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej

PDFUchwała nr 34/2018 Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych. (378,77KB)
 

 

Uchwała nr 34/2018

Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

w sprawie zmiany uchwały nr 26/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych.

 

Na podstawie art. 125 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w związku z art. 230 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 25 ust. 2 pkt. 17 Statutu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Senat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 26/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych w ten sposób, iż w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wyraża się zgodę na wykonywanie przez Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu - prof. Grzegorza Kurzyńskiego dodatkowych zajęć zarobkowych związanych w szczególności z:

  • członkostwem w jury w konkursach krajowych i międzynarodowych,

  • prowadzeniem warsztatów i kursów mistrzowskich,

  • akredytacją międzynarodową,

  • działalnością jako ekspert w sprawach doktoratów wdrożeniowych, mistrzów dydaktyki, „najlepsi z najlepszych”,

  • sprawowaniem funkcji promotora, promotora pomocniczego i recenzenta w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora oraz sprawowaniem funkcji członka komisji habilitacyjnej.”.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Wrocław, 19 grudnia 2018 r.