Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

08.01.2019 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy instrumentów i akcesoriów muzycznych.

PDF08.01.2019 - Postępowania na wyłonienie Dostawcy instrumentów i akcesoriów muzycznych. (1,25MB)
 

Wrocław, 07.01.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA WYŁONIENIE DOSTAWCY

 

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, ogłasza postępowanie na wyłonienie Dostawcy instrumentów i akcesoriów muzycznych wg poniższej specyfikacji:

 

Dopuszcza się możliwość składania ofert na wybrane pozycje

 1. Zestaw instrumentów perkusyjnych ZP-17 Velton – 2 szt.
 2. Metalofon sopranowy diatoniczny S-3602 Samba – 1 szt.
 3. Kij deszczowy 100cm RS1BK-L39 bambus Meinl – 1 szt.
 4. Bęben darbuka mini HE52 Meinl – 1 szt.
 5. Bębenek HDO-20 Ocean drum Velton – 1 szt.
 6. Dzwonki prętowe Energy 7 BL-7 Velton – 1 szt.
 7. Dzwonki prętowe Energy 3 BL-3 Velton – 1 szt.
 8. Dzwonki chimes MM-25 ze statywem Velton – 1 szt.
 9. Stagg Xylo Set 37 ksylofon – 1 szt.

 

 1. Instrumenty i akcesoria dostarczone w ramach realizacji zamówienia muszą być fabrycznie nowe.
 2. Zamówienie zostanie udzielone niezwłocznie po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty. Kryterium wyboru jest cena.
 3. Zamawiający zastrzega możliwość wyboru tylko pojedynczych pozycji z oferty,
 4. Oferta musi zawierać cenę jednostkową za proponowane instrumenty i/lub akcesoria oraz łączną ceną brutto za realizację danej części zamówienia. Muszą być podane również koszty wysyłki i termin realizacji zamówienia.
 5. Płatności dokonane zostaną przelewem bankowym w terminie do 14 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze.
 6. Termin przesłania oferty upływa w dniu 15.01.2019r. o godz. 12ºº.
 7. Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie uczelni pok. 022A lub pocztą elektroniczną: alicja.pigas@amuz.wroc.pl
 8. Osoba do kontaktu: Alicja Pigas tel. 71 3100569.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub całości bez podania przyczyny.

   

  Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 1) i 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)