Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2010/2011

Załączniki do poszczególnych dokumentów dostępne są po złożeniu Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

PDFUchwała nr 1/2010/2011 z dnia 1 XII 2010 r.w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 22 IX 2010 r..pdf (190,27KB)
PDFUchwała nr 2/2010/2011 z dnia 1 XII 2010 r.w sprawie przyjęcia protokołu z nadzwyczjanego posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 5 XI 2010 r..pdf (191,45KB)
PDFUchwała nr 3/2010/2011 z dnia 1 XII 2010 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat wdrożenia w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu karty pracowniczej.pdf (199,74KB)
PDFUchwała nr 4/2010/2011 z dnia 1 XII 2010 r.w sprawie upoważnienia Rektora do dokonywania zmian w planie rzeczowo-finansowym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (228,01KB)
PDFUchwała nr 5/2010/2011 z dnia 26 I 2011 r.w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 1 XII 2010 r..pdf (193,85KB)
PDFUchwała nr 6/2010/2011 z dnia 26 I 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zakupu nieruchomości zabudowanej przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.pdf (224,26KB)
PDFUchwała nr 7/2010/2011 z dnia 26 I 2011 r.w sprawie uczestnictwa Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dalszych działaniach związanych z tworzeniem Wrocławskiej Unii Akademickiej.pdf (212,28KB)
PDFUchwała nr 8/2010/2011 z dnia 26 I 2011 r.w sprawie wyboru podmiotu do badania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2010.pdf (226,12KB)
PDFUchwała nr 9/2010/2011 z dnia 26 I 2011 r.w sprawie zatwierdzenia terminów egzaminów wstepnych na I rok studiów, na rok akademicki 2011/2012.pdf (597,00KB)
PDFUchwała nr 10/2010/2011 z dnia 16 II 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu umowy z głównym wykonawcą robót budowlanych dla inwestycji Rozbudowa Akademii Muzycznej we Wrocławiu - budowa s.pdf (244,96KB)
PDFUchwała nr 11/2010/2011 z dnia 23 III 2011 r.w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 26 I 2011 r..pdf (194,32KB)
PDFUchwała nr 12/2010/2011 z dnia 23 III 2010 r.w sprawie przyjęcia protokołu z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 16 II 2011 r..pdf (197,10KB)
PDFUchwała nr 13/2010/2011 z dnia 23 III 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wysokości opłat związanych z tokiem studiów na rok akademicki 2011/2012.pdf (268,08KB)
PDFUchwała nr 14/2010/2011 z dnia 23 III 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wysokości opłat związanych z tokiem studiów na rok akademicki 2011/2012.pdf (421,04KB)
PDFUchwała nr 15/2010/2011 z dnia 23 III 2011 r.w sprawie określenia zasad i trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim.pdf (562,06KB)
PDFUchwała nr 16/2010/2011 z dnia 27 IV 2011 r.w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 23 III 2011 r..pdf (195,29KB)
PDFUchwała nr 17/2010/2011 z dnia 27 IV 2011 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Akademii Muzycznej im . Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (196,43KB)
PDFUchwała nr 18/2010/2011 z dnia 27 IV 2011 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów III stopnia (doktoranckich) Akademii Muzycznej im . Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (204,25KB)
PDFUchwała nr 19/2010/2011 z dnia 27 IV 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu umowy ni.pdf (254,00KB)
PDFUchwała nr 20/2010/2011 z dnia 27 IV 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości zabudowanej przy ul. Podwale 13 we Wrocławiu.pdf (285,08KB)
PDFUchwała nr 21/2010/2011 z dnia 27 IV 2011 r.w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów niestacjonarnych III stopnia na rok akademicki 2011/2012 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocław.pdf (224,04KB)
PDFUchwała nr 22/2010/2011 z dnia 27 IV 2011 r.w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II, III na rok akademicki 2012/2013 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińsk.pdf (241,67KB)
PDFUchwała nr 23/2010/2011 z dnia 27 IV 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnienia mgr inż. Danuty Koprowskiej na stanowisku Kanclerza Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (209,12KB)
PDFUchwała nr 24/2010/2011 z dnia 27 IV 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat przystąpienia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu do Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki.pdf (205,60KB)
PDFUchwała nr 25/2010/2011 z dnia 25 V 2011 r.w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 27 IV 2011 r..pdf (193,46KB)
PDFUchwała nr 26/2010/2011 z dnia 25 V 2011 r.w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji oraz zakresu egzaminów wstępnych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, niestacjonarnych trzeciego stopnia - doktorancki.pdf (288,53KB)
PDFUchwała nr 27/2010/2011 z dnia 25 V 2011 r.w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu za rok 2010.pdf (239,25KB)
PDFUchwała nr 28/2010/2011 z dnia 25 V 2011 r.w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu na rok 2011.pdf (202,18KB)
PDFUchwała nr 29/2010/2011 z dnia 25 V 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat mianowania dr hab. Jolanty Szybalskiej-Matczak na stanowisko profesora nadzwyczajnego.pdf (211,23KB)
PDFUchwała nr 30/2010/2011 z dnia 25 V 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu z Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą we Wrocławiu umowy nieod.pdf (278,60KB)
PDFUchwała nr 31/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w dniu 25 V 2011 r..pdf (184,65KB)
PDFUchwała nr 32/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Studia Technik Audiowizualnych ze Studiem Nagrań, Pracownią Muzyczno-Komputerową i Fonoteką w Studio Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, Mediateką i Centrum.pdf (207,63KB)
PDFUchwała nr 33/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat Regulaminu Studia Technik Multimedialnych ze Studiem Nagrań, Mediateką i Cemntrum Informatycznym.pdf (193,62KB)
PDFUchwała nr 34/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (190,68KB)
PDFUchwała nr 35/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie English Division w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (189,47KB)
PDFUchwała nr 36/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat Kodeksu Etyki Studenta Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (184,47KB)
PDFUchwała nr 37/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat Kodeksu Etyki Doktoranta Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (185,51KB)
PDFUchwała nr 38/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie wyrażenia opinii na temat Kodeksu Etyki Pracownika Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (192,20KB)
PDFUchwała nr 39/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania JM Rektora z działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w roku akademickim 2010/2011.pdf (194,13KB)
PDFUchwała nr 40/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie powołania Kapituły Dyplomu Honorowego Primus Inter Pares w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu.pdf (201,23KB)
PDFUchwała nr 41/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie określenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz w sprawie trybu i warunków zwalniania w całości lub części z tych opłat studentów i doktorantów w Akademii Muzyc.pdf (228,82KB)
PDFUchwała nr 42/2010/2011 z dnia 21 IX 2011 r.w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.pdf (185,44KB)