Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

15.01.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy druku książki Magnificat. Od biblijnego tekstu do polskiej kompozycji muzycznej XX i początku

PDF15.01.2019 - Postępowanie na wyłonienie Wykonawcy druku książki Magnificat. Od biblijnego tekstu do polskiej kompozycji muzycznej XX i początku. (806,98KB)

Wrocław, 14 stycznia 2019 r.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza postępowanie dotyczące druku książki Magnificat. Od biblijnego tekstu do polskiej kompozycji muzycznej XX i początku XXI wieku, o numerze ISBN nadanym z puli Wydawcy.

 1. Zamówienie powinno być zrealizowane według następujących parametrów technicznych:
 • format: 172 mm x 245 mm (pionowy),
 • liczba stron: 638,
 • papier: offset 90 g,
 • druk środka: 1+1 w skali szarości z wyjątkiem następujących dwóch stron w pełnym kolorze: 32 i 33,
 • okładka: druk 4+0, folia błyszcząca,
 • oprawa twarda, szyto-klejona, grzbiet zaokrąglony, biała wyklejka niezadrukowana,
 • nakład: 150 egzemplarzy.
 1. Zamawiający dostarczy do drukarni materiały do druku w postaci plików pdf.
 2. Wykonawca przed przystąpieniem do druku całego nakładu zobowiązuje się dostarczyć próbny wydruk środka publikacji i okładki do akceptacji Wydawcy.
 3. Wykonawca dostarczy wydrukowany nakład zapakowany w standardowych paczkach do siedziby Wydawcy.
 4. Oferta powinna zawierać:
 • cenę druku netto jednego egzemplarza książki, obliczoną z uwzględnieniem dostarczenia nakładu do siedziby Wydawcy,
 • stawkę podatku VAT,
 • informację o technologii druku (cyfrowy, offsetowy).
 1. Termin i sposób nadsyłania ofert: do 18.01.2019 godz. 14.00 pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@amuz.wroc.pl
 2. Zamawiający przed dokonaniem wyboru Wykonawcy może wymagać dostarczenia okazowego egzemplarza innej książki o parametrach technicznych zbliżonych do wymienionych w niniejszym ogłoszeniu, w szczególności książki szytej w twardej oprawie z zaokrąglonym grzbietem, ze stronami w pełnym kolorze, wyprodukowanego wcześniej przez Wykonawcę, w celu zweryfikowania jakości druku osiąganej przez Wykonawcę oraz jakości innych elementów wykonania książki mogących stanowić podstawę reklamacji, opisanej w punkcie 10. Oferent powinien dostarczyć okazowy egzemplarz w terminie do trzech dni roboczych od daty otrzymania od Wydawcy pocztą elektroniczną zawiadomienia o konieczności dostarczenia takiego egzemplarza. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
 3. Termin przekazania plików do druku: około dnia 22.01.2019.
 4. Termin dostarczenia gotowego nakładu do Zamawiającego:
 • 10 egzemplarzy w terminie do 7 dni od daty przekazania plików do druku;
 • 140 egzemplarzy w terminie do 21 dni od daty przekazania plików do druku.
 1. Dokonanie odbioru nakładu przez Zamawiającego nie będzie wykluczać możliwości zgłoszenia reklamacji. Podstawą do reklamacji może być: zastosowanie przez Wykonawcę materiałów niezgodnych ze specyfikacją w zamówieniu, nieodwzorowanie materiału cyfrowego środka i okładki, wadliwa jakość druku, niejednakowy wymiar marginesów na każdej stronie, niestaranne wykonanie prac wykończeniowych publikacji: m.in. cięcia i pasowania arkuszy, oprawy introligatorskiej, nadruku folią.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawa do odstąpienia od przeprowadzenia postępowania, do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty oraz do unieważnienia postępowania w części lub w całości bez podania przyczyny.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 ust. 8 oraz art. 4d ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).